Kırıkkale Haberleri > Güncel > Kadro Başvuruları Sona Erdi

Kadro Başvuruları Sona Erdi

Çalışma ve İş Kurumu Kırıkkale İl Müdürlüğü ve Kırıkkale SGK İl Müdürlüğü Alt İşveren İşçilerinin Kamuya geçecek olan işçiler için İş Kur müdürlüğünde ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Çalışma ve İş Kurumu Kırıkkale İl Müdürü Arif Ay Kırıkkale’de toplam 2 Bin 800 kişinin kadroya geçeceğini söyledi.

Arif Ay yaptığı açıklamada işçi bakımından geçiş için gereken şartları açıkladı. Ay, “Çalıştığı ihale personel çalıştırılmasına dayalı olmalı,Personel çalıştırılmasına dayalı ihale tanımı önemli,İhalenin tarafı olan idare geçiş düzenlemesi kapsamında olmalı,4/12/2017 itibariyle çalışıyor olmalı (doğum/hastalık/askerlik dahil),Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmalı

657 sayılı Kanunda sayılan bazı şartları taşımalı,Türk vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum bulunmama, kamu görevlisi olmaya engel suçtan mahkum olmama,askerlik ile ilişiği olmama, görevini yapmasına engel akıl hastalığı olmama,”dedi.

Ay, açıklamasının devamında , “güvenlik soruşturması,Feragat ve sulh sözleşmesi ile ilgili prosedür tamamlanmalı, Başvuru koşulları arasında yer alan feragat ve sulh sözleşmesi ile ilgili prosedür,işçiler açısından herhangi bir hak kaybına yol açmayacaktır. Geçiş sürecinden sonra, işçilerin ilgili idarede çalıştıkları hizmet süreleri, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ödenecek kıdem tazminatına esas toplam hizmet süresi ile yıllık izin sürelerinin hesabında dikkate alınacaktır.Sürekli işçi kadrosuna geçmek istemeyen veya bu süreçte geçemeyen işçilere ise hizmet alım sözleşmeleri kapsamındaki hakları ödenecektir.”

“Personel çalıştırılmasına dayalı ihale sözleşmeleri kapsamında “yıl boyuncadevam etme şartı” hariç geçiş için gerekli diğer tüm şartları taşıyan işçiler,«en son hizmet alım sözleşmelerinde öngörülen dönem ve çalışma süreleriyle sınırlı olmak üzere» çalıştıkları kamu idarelerinde geçici işçi ozisyonuna (mahalli idare şirketlerinde işçi statüsünde geçici olarak) alınmaktadır. Kapsamdaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek TİS» sona erdiğinde; İşyerlerinin tescili 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun «İşkolları» başlıklı 4 üncü maddesine uygun hale getirilecektir.Ücret ile diğer mali ve sosyal haklar, yeniden belirlenecektir.”dedi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir