Ahmet Önal, Uzman Çavuşların Sorunlarını TBMM’de Dile Getirdi
Gündem 71 Editörü • 14 Aralık 2023 09:43
Ahmet Önal, Uzman Çavuşların Sorunlarını TBMM’de Dile Getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale Milletvekili Av. Ahmet Önal, TBMM Genel Kurulu’nda Uzman Çavuşların sorunlarını dile getirdi.

Konu ile ilgili TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Önal şu ifadelere yer verdi;

Bugün sizlere, vatanımız ve milletimiz uğruna kahramanca, fedakârca görev yapan uzman çavuşlarımızın, sözleşmeli erlerimizin başlıca sorunlarından ve taleplerinden bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, uzman çavuşlarımızın en büyük sorunu sözleşmeyle çalışıyor olmalarıdır. Vatan müdafaası sözleşmeyle olmaz. Uzun süredir devam eden bu ayıptan bir an önce dönülmelidir, uzman çavuş arkadaşlarımız acilen muvazzaf statüye geçirilmelidir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uzman çavuşlarımızın hâlen atama yönetmeliği bulunmamaktadır. Atama yönetmelikleri de olmadığı için meslek hayatlarının büyük bölümünü operasyon bölgelerinde geçiriyor, bu da uzman çavuşlarımızın aile bütünlüğünü olumsuz yönde etkiliyor. 2017 yılından bugüne kadar uzman çavuşlarımızın boşanma oranlarında yüzde 237’lik bir artış meydana gelmiştir; yuvalar dağılıyor, aileler perişan oluyor. Bunun önüne geçmek için uzman çavuşlarımıza atama yönetmeliği getirilmeli, görevlendirme süreleri önceden belirlenmelidir.

Değerli arkadaşlar, bir başka sorun da şudur: Uzman çavuşlarımızın aldıkları kıdem işareti rütbeden sayılmamaktadır. Bir gün görev yapan uzman çavuş ile yirmi yıldır çalışan uzman çavuş arasında herhangi bir astlık ve üstlük ilişkisi bulunmamaktadır. Bu durum aynı zamanda uzman çavuşlarımızın maaş ve tazminatlarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla, uzman çavuşlarımızın kendi aralarında astlık-üstlük ilişkileri oluşturulmalı, aldıkları kıdemler rütbeden sayılmalıdır.

Uzman çavuşlarımızın, sözleşmeli subaylarımızın, sözleşmeli astsubay ve sözleşmeli erlerimizin sağlık yönetmeliği hâlen eksikliklerle doludur. Sağlık yönetmeliğine açıklayıcı maddeler konulmadığı için doksan gün istirahat ve hava değişimi alan sözleşmeli askerlerimiz meslekten uzaklaştırılmaktadır. Kısacası, emekliliğe hak kazananlar emekli edilirken emekliliğe hak kazanamayanlar yıllarca vatanımız için yaptıkları özveriye ve fedakârlığa rağmen mesleklerinden atılmaktadır. Bu durum ne vicdana ne de adalete sığmamaktadır. Bu konuda askerî personelimizin yaşadığı mağduriyet giderilmelidir.

Uzman çavuşlarımız sınır içinde ve sınır dışında kritik görevlerde çalıştırılmaktadırlar ama buna rağmen amaç dışı görevler de kendilerine yaptırılmaktadır.

Yine, 5510 sayılı Yasa’nın 47’nci maddesine göre adi malul emekliler sigorta kollarından 4/A ve 4/C bentlerinde tekrar çalışmaya başlayanların emekli maaşları kesilmektedir. Bunların da diğer vazife malulü gaziler gibi çalıştırılması gerekmektedir. Eğer ki personelimiz sağlam ise görevlerine devam etmeli, emekli edildiler ise aldıkları emekli maaşları kesilmemelidir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uzman çavuşlarımızın, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve sözleşmeli erlerimizin yedi yıl hizmet süresi dolduktan sonra açıktan atamayla devlet memuru olmaları yasayla mümkündür ancak bu kanun uygulanmadığı için özellikle uzman çavuşlarımız yedi yıl hizmet süresini doldurup istifa ettikten sonra atanamamakta, yıllarca devlet kadrolarında işe girmek için beklemek zorunda kalmaktadırlar. Sözün özü arkadaşlar, tüm bu problemlerin bir an önce dile getirilmesi ve çözülmesi gerekmektedir.

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!