Akademik Makale Çeviri
Gündem 71 Editörü • 7 Ekim 2021 15:58
Akademik Makale Çeviri

Farklı özelliklere sahip olacak şekilde yapılan akademik makale çeviri geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu alanda yazılmış bilimsel makaleler sosyal bilimler, tıp ve daha pek çok alanda olabilir. Özellikle lisans, yüksek lisans ve doktora yapan kişiler akademik kariyerlerine devam edebilmek adına bu tür çevirilere sıklıkla ihtiyaç duyarlar. Bu tür çevirileri yaparken hizmet edilen amaç ve vurgular kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Her alanın kendine ait bir terminolojisi olabileceğinden çeviri yaparken detaylara önem verilmelidir. Metinlerde kullanılan dilin türe göre farklılık göstereceği unutulmamalı ve ona göre alanında uzman tercümanlar çeviride görev almalıdır. Genellikle bu yazılar kişisel duygu ve düşüncelerden uzak olduğundan çevirilerde buna dikkat edilmelidir. Böylece kaliteli bir çeviri yapılmış olacaktır. Aynı zamanda çevirilerde anlatım bozuklukları, anlam kayması, imla ve yazım hataları gibi durumlar olmamalı, akıcı bir dil kullanılmalıdır. Böylece yazılar okuyucular tarafından kolayca anlaşılabilir bir hal alacaktır.

Akademik Çeviri Siteleri

Günlük yaşamda sıklıkla başvurulan akademik çeviri siteleri sayıca fazladır. Ancak bunların hepsi istenilen kalite ve fiyatta hizmet vermeyebilir. Bu nedenle seçim yaparken çeviri kalitesinden emin olunmalı, mümkünse tercüman kadrosu incelenmeli ve fiyatların hizmet kalitesi ile örtüşüp örtüşmediği kontrol edilmelidir. Böylece daha işe yarar sonuçlar ve daha kaliteli çeviriler elde edilecektir. Belirlenen kaynak dilden hedef dile çeviri yapılırken anahtar kelimeler, giriş, kaynakça, metodoloji, tartışma, sonuç gibi aşamaların her birine dikkat edilmelidir. Hataya yer vermeyecek şekilde yapılan akademik çeviriler amacına ulaşabilecektir. Çevirilerin yapıldıktan sonra birkaç kez kontrolden geçirilerek müşteriye teslim edilmesi memnuniyetin daha fazla olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle tüm çevirilerin alanında uzman, deneyimli ve eğitimli kişiler tarafından yapılması işe yarar sonuçlar almak açısından fayda sağlayacaktır.