Araç Değer Kaybı Hesaplama ve Hukuki Danışmanlık
Gündem 71 Editörü • 15 Ocak 2021 20:01
Araç Değer Kaybı Hesaplama ve Hukuki Danışmanlık

Araç değer kaybı trafik kazası sonucu araçta meydana gelen hasar ve bu hasar giderilmesinden kaynaklanan piyasa değerindeki kayıptır. Araç değer kaybı çeşitli parametreler ve kurumlar tarafından belirlenen rakam ile birlikte alınan hukuki yardım sayesinde yapılan hesaplamalar ile ortaya konur. Araç değer kaybı oluşması için kazada haklı taraf olmak gerekir kaza yapan tarafın aracın değer kaybı talebi reddedilir. Kazadan sonra 2 yıllık bir zamanaşımı süreci vardır bu süre içerisinde başvuru yapılmaması durumunda kusursuz tarafta olsa hakkını kaybeder.

Araç Değer Kaybı Tanzim Hakkı

Araç değer kaybının oluşabilmesi için kaza yapan tarafın araç sigortasını bulunması gerekir yoksa haksız olan kişi ödemeyi bizzat kendisi yapmakla yükümlüdür. Değer kaybını almak için aracın 165 bin kilometreden fazla olmaması gerekir. Araç değer kaybı davalarında belirlenen kısacası araç değer kaybı hesabı kamu tarafından belirlenir ve sigorta şirketleri tarafından yapılır. Öncelikle ekspertiz çalışması yapılır, aracın kazadan önceki değeri, aracın yaşı ve kilometresi, onarım geçmişi, artık kullanılan parça süreçteki diğer faktörler değerlendirilir. Ayrıca kaza sonrası hasar gören parçaları araç için önemi ve değeri, boya işlemleri ile aracın daha önceki kazalardan sonra kullanılan tamir ve parça değişim geçmişi hesaba katılarak kusurlu taraftan talep edilmesi gereken değer kaybı bedelini ortaya çıkarır.

Araç Değer Kaybı Hukuki Boyutu

Sigorta şirketleri ve Öndül Avukatlık Bürosu hukuki danışmanlık hizmetleri ile süreçlerin içine girilmeden oluşan hasarı sigorta poliçesi kapsamında hizmet vermektedir. Türkiye’de birçok sürücü halen bazı haklarından habersiz durumdadır Bunlar içerisinde en belirgin olan araç değer kaybının karşılanmasının gerekli olduğudur. Ancak ağır araç değer kaybı tanziminde sigorta şirketleri zorluk çıkarabiliyor bu yüzden adli süreç boyutuna taşınabiliyor. Araç değer kaybı davası açılarak hasarlı aracın tamir bedeline ek olarak tüm değer kaybı da tahsil edilebilir. Ancak bunun için kusursuz olan araç sürücüsünün araç değer kaybı hesaplama sürecinden dava sürecine kadar tüm aşamalarda hukuki danışmanlık desteği alması önemlidir. Hem dava süresi hem de kaybın tam karşılığının alınabilmesi için hukuki yardım talep edilmelidir.