Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 103. Yıl Dönümü; O Yolculukta Keskin’in Önemi
Gündem 71 Editörü • 27 Aralık 2022 12:15
Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 103. Yıl Dönümü; O Yolculukta Keskin’in Önemi

Kurtuluş Savaşı’nın başlatılmasında, TBMM’nin kurulmasında ve Türk ordusunun hazırlanmasında önemli olan Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin bugün 103. yılı ve o yolculukta Keskin’in önemi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Ankara’ya gelişi, Milli Mücadele’nin seyri açısından yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Kuruluş tarihi

kesin olarak bilinmeyen Keskin ilçesinin tarihi belge ve seyahatnamelerden edinilen bilgilere göre eski bir tarihe sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Keskin, Denek Dağı yakınlarında kurulmuş olmasından dolayı önceleri Denek Madeni adını almış, daha sonra Keskin Madeni denilmiştir. Bilahare kısaltılarak KESKİN adını almıştır.

Keskin ismi pek çok tarihi belgede belli bir yerleşim merkezinden çok şimdiki Elmadağ ile Kırşehir, Yozgat arasındaki coğrafi bölgeyi kastetmek üzere kullanılmıştır.

Keskin, kurtuluş mücadelesinde önemli görevler ifa etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ ün Sivas Kongresi’nde alınan bir kararla Ankara’ ya intikalinde güzergâhta bulunan Keskin eşrafı Kırşehir ile temas kurmuş, Atatürk’ ün yakın silah arkadaşı Ali Fuat CEBESOY’da gizlice Keskin’e gelerek güzergâhı Keskinlilerle belirlemiştir.

Padişah yanlısı olan Ankara Valisi ve Çorum Mutasarrıfı 17 Eylül 1919 da Sungurlu’ ya, oradan da Keskin’e gelmiştir. Ankara’ ya geçmekte olan Vali’ yi Elmadağ-Yahşihan arasında bulunan “Kılıçlar beli”n de Keskin ve Polatlı çeteleri ani bir baskınla etkisiz hale getirerek teslim almışlar ve Mustafa Kemal Atatürk’ e teslim etmişlerdir.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Ankara’ya müteveccihen Sivas’dan hareketle Kayseri’ye, oradan da Kırşehir, Hacıbektaş ve Mucur yolu ile 25 Aralıkta Kaman’ a gelmişlerdir.

Geceyi köy odasında geçiren Atatürk, Keskin’in ileri gelenlerini Kaman’a çağırmış o gece Ankara’ ya geçiş planlanmış, Kaman’ dan 26 Aralık Cuma günü hareketle Keskinlilerin koruma ve gözetiminde İğdebeli-Köprüköy yolu ile Bala’ ya gelinmiş, vaktin geç olması ve bölgenin Ormanlık olmasından dolayı Keskinli süvarilerle gece Beynam’ da geçirilmiş ve 27 Aralık 1919 da Dikmen sırtlarından Ankara ya girilmiştir.

Atatürk’ün Keskinli süvarilerle 26 Aralık 1919 gecesi Ankara’nın Beynam Köyü’nde kaldığı ev. (Günümüzde Beynam Atatürk Tarih ve Kültür Evi olarak restore edilmiştir.)

beynam-ataturk Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 103. Yıl Dönümü; O Yolculukta Keskin'in Önemi
580626 Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 103. Yıl Dönümü; O Yolculukta Keskin'in Önemi
ataturk-ankara Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 103. Yıl Dönümü; O Yolculukta Keskin'in Önemi

Kaynakça: Kırıkkale Keskinliler Derneği Keskin Kitabı, Evliye Celebi Seyahatname, Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskânı, Bayram Sakallı Ankara ve Çevresinde Milli Faaliyetler ve Teşkilatlanma, Selçuk Silsüpür, Milli Mücadele Yıllarında Keskin, Yakup Altun, Yakup Altun, Arşiv Belgelerine Göre Kırıkkale-Oymak-Aşiret ve Cemaatler, Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler

gundem71.com – Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!