Beşiktaş Tercüme Ofisi
Gündem 71 Editörü • 3 Şubat 2021 13:24
Beşiktaş Tercüme Ofisi

Bizlere, bir lisanın bir insan iki lisanın iki insan değerinde olduğu öğütlenmiştir. Bundan birkaç yıl öncesine kadar bu anlayışın ne kadar değerli olduğunu birçok kişi bilmiyordu. Zamanla teknoloji gelişti, ticaret ve siyasi ilişkiler ilerledi. Böylece dünya küçük bir köy misali bir hal aldı. Büyük ama bir o kadar küçülen dünyada iletişimlerin kuvvetlenmesi Beşiktaş tercüme ofisi hizmetlerine olan talebi artırdı. 

Ülkemizde anaokulundan itibaren yabancı dil eğitimi verilmekte. Lisede ikinci yabancı dil eğitimi zorunlu hale getirilmiştir. Bir insan en fazla kaç dil bilebilir? Dünyada konuşulan bütün dilleri öğrenmesi imkansızdır. İşte bu imkansızlık içinde tercüme büroları yardıma koşar. 

Deneyimli Tercüman Kalitesi

Milletler ve ülkeler arasındaki iletişim Beşiktaş tercüme ofisi hizmetleriyle doğru ve kaliteli bir şekilde sağlanır. Tercüme, cümledeki kelimeleri dile çevirmek değildir. Tercüme, kelimeleri cümle içindeki durumuna göre, yazının genel anlamına göre ve yazının içeriğine göre anlamlı bir şekilde çevirmektir. Çeviri bürolarına her alandan yazı ve iş gelmektedir. Hukuk alanında gelen bir yazının gerçek anlamda çevrilebilmesi için dilin sahibi ülkenin hukuku hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bilgi sahibi olmadan yapılacak olan işlem tercüme olmaz. Kaliteli ve doğru çeviri için dilde ve alanda deneyimli, uzman tercümanlara ihtiyaç vardır.

Tercüme Ofisi Hizmetleri

Dünya üzerinde konuşulan dil sayısı yaklaşık olarak 7 binden fazladır. Bu dillerin bazılarını konuşan kişi sayısı çok azdır. Tercüme ofisleri en fazla konuşulan dillere yoğunlaşmaktadır. Yoğun olarak talep gören dillerin sayısı ise oldukça fazladır. Bütün bu dillerle alakalı verilen hizmetler arasında şunlar vardır;

 • Akademik
 • Ardıl
 • Simültane
 • Yeminli tercüme
 • Teknik tercüme
 • Hukuki tercüme
 • Redaksiyon
 • Tıpla alakalı tercüme
 • Web sitesi tercümesi
 • Teknik ve bilimsel tercüme
 • Kayıt deşifre

Hizmetlerini belli bir sistem ve plan içinde veren Beşiktaş tercüme ofisi belirlenen zamanda teslim ederek müşteri memnuniyetini kazanmıştır.  Tercüme bürolarının verdikleri hizmetler hakkında önceden bir araştırma yapmak uygun olacaktır. Bu konuda http://www.btbtercume.com/tr sitesi sizlere yardımcı olacaktır.