Gastroenteroloji Cerrahisi
Gündem 71 Editörü • 23 Haziran 2023 18:03
Gastroenteroloji Cerrahisi

Gastroenteroloji, sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgilenen uzmanlık alanıdır. Bu alanla ilgilenen doktorlara gastroenterolog adı verilmektedir. Sindirim sistemi ağızdan başlayıp yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüste biter. Gastroenteroloji cerrahisi ise bütün bu organlarda meydana gelebilecek tüm durumlar ve hastalıklarla ilgilenir.

Gastroenteroloji Cerrahisi Hangi Hastalıklara Bakar?

    Gastroenteroloji cerrahisi sindirim sistemi içindeki her organla ve organın hastalıklarıyla ilgilenir.  Yemek borusu hastalıkları olan reflü, mide fıtığı, akalazya, mide rahatsızlıkları olan kanser, morbid obezite, kanser, tümör,  ince ve kalın bağırsak hastalıkları olan ülseratif kolit, crohn hastalığı, kanser,  anüs hastalıkları olan hemoroid, apse, fistül, fissür,  karaciğer,pankreas ve safra kesesi hastalıkları olan pankreas kanseri, safra kesesi taşı, karaciğer kanseri vb. birçok hastalıkla gastroenteroloji cerrahisi ilgilenmektedir.

Gastroenteroloji Cerrahisinde Hangi Tedavi İşlemleri Kullanılmaktadır?

Gastroenteroloji cerrahisinde sindirim sistemini oluşturan her bir organla ayrı ayrı ilgilenildiği için tek bir tedavi işlemi bulunmamaktadır. Her bir organ için ayrı tedavi yöntemi ve işlemi tercih edilebilir. Son yıllarda gelişen tıp teknoloji sayesinde hastalıkların erken teşhis edilme olanağı bulunmaktadır. Sindirim sistemindeki organlarla ilgili tanı-teşhis koyma sırasında radyoloji alanından destek alınmaktadır.Radyoloji uzmanları gerek gördüğü durumda biyopsi, drenaj veya stent uygulamaları kullanmaktadır. Cerrahi işlemler sırasında laparoskopik ve açık ameliyat yöntemleri kullanılmaktadır. Ayrıca, gastroenteroloji cerrahisinde endoskopik işlemler ve endoskopik stent uygulaması da kullanılmaktadır.

Gastroenteroloji Cerrahisinde Ortak Çalışılan Diğer Uzmanlık Alanları Nelerdir?

Gastroenteroloji cerrahisi içinde insan vücudunda büyük öneme sahip birçok organla çalışmaktadır. Tanı belirlenirken, nasıl bir tedavi yöntemi izlenirken ve takibi süresince birçok farklı uzmanlık dalıyla beraber çalışması gerekmektedir.  Gastroenteroloji cerrahları, gastroenteroloji, medikal onkoloji, radyoloji, patoloji ve  radyasyon uzmanları ile ortaklaşa bir çalışma alanları vardır.