Girişimcilerin Dikkatine: Anonim Şirket Kurmanın Yolları!
Gündem 71 Editörü • 28 Mart 2023 22:37
Girişimcilerin Dikkatine: Anonim Şirket Kurmanın Yolları!
Kırıkkale Haber

İş dünyasında adınızı duyurmak, büyük bir şirketin sahibi olmak veya yatırımcıları kendinize çekmek istiyorsanız, anonim şirket kurmak sizin için doğru bir seçenek olabilir. Anonim şirketler, hisse senedi sahiplerine sınırlı sorumluluk ve daha fazla yatırım fırsatı sunarak büyüme potansiyeli yüksek bir iş modeli sunarlar. Ancak, anonim şirket kurmak kolay bir süreç değildir ve dikkatli planlama ve yasal gerekliliklere uygun hareket etmek gereklidir. Anonim veya limited şirket kurmak için mutlaka uzman bir muhasebeci ile çalışmayı unutmayın. Bu yazıda, anonim şirket kurmanın yolları, gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi vereceğiz.

Türkiye’de anonim şirket kurmak, belirli yasal düzenlemelere ve işlemlere uygun şekilde gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreçte belirli belgelerin hazırlanması, sermayenin belirlenmesi ve ortakların atılacak adımlara karşı yasal taahhütlerinin yerine getirilmesi gereklidir.

Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirket, hisse senedi sahiplerinin sınırlı sorumluluk altında bir araya gelerek oluşturdukları bir işletme türüdür. Şirket, sermayesinin belirli bir kısmını hisse senetleri yoluyla halka arz edebilir ve yatırımcıların şirkete ortak olmalarını sağlayabilir. Anonim şirketler, özellikle büyük ölçekli işletmelerde yaygın olarak kullanılırken işletmenin büyümesi için uygun bir iş modeli sunarlar.

Anonim Şirket Neden Kurulur?

Anonim şirket kurmanın nedenleri arasında sınırlı sorumluluk, yatırım olanakları ve işletmenin büyüme potansiyeli yer almaktadır. Anonim şirket, hisse senedi sahiplerinin yalnızca şirketin sahip olduğu sermaye miktarı kadar sorumlu olmalarını sağlar. Ayrıca, şirketin büyümesi için daha fazla sermaye sağlamak amacıyla hisse senetleri halka arz edilebilir. Bu da şirkete yatırımcıların ilgisini çekerek işletmenin daha da büyümesini sağlayabilir.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirketler, en az iki kurucu tarafından kurulabilen, hisse senetleriyle sermaye paylaşımı yapılan ve yönetim organlarının pay sahipleri tarafından seçildiği bir tür şirkettir. Anonim şirket kurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

·        Şirketin türünü belirleyin: Anonim şirket olmayı seçtiyseniz, kurulacak şirketin türünü belirleyin. Bu aşamada, şirketin amaç ve hedefleri gibi faktörleri de dikkate alarak bir iş planı hazırlamanız önerilir.

·        Şirket adını seçin: Şirketinizin adı, Ticaret Sicili’ne kaydedilmesi için onaylanması gereken özel bir isim olmalıdır.

·        Sermaye miktarını belirleyin: Anonim şirketlerin minimum sermaye miktarı 50.000 TL’dir. Bu miktarın tamamı, şirket kurulduğunda şirket hesabına yatırılmalıdır.

·        Şirket sözleşmesini hazırlayın: Şirket sözleşmesi, şirketin yapısını ve işleyişini belirleyen bir belgedir. Sözleşme, noter huzurunda imzalanmalıdır.

·        Ticaret sicilinde kaydı yapın: Şirketin Ticaret Sicili’ne kaydını yaptırmak için gerekli belgelerle birlikte Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekiyor.

·        Vergi kaydını yapın: Şirketinizi vergi dairesine kaydetmeniz gerekiyor. Bu aşamada, kurumlar vergisi mükellefi olacaksınız.

·        Faaliyet iznini alın: Faaliyet izni, işletmenin belirli bir yerde faaliyet göstermesi için gereklidir. Bu izin, belediyeden veya ilgili kamu kuruluşundan alınır.

Anonim Şirket Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anonim şirket kurarken dikkat etmeniz gereken bazı faktörler şunlardır:

·        Sermaye: Anonim şirketlerin minimum sermaye miktarı 50.000 TL’dir. Bu miktarın tamamının ödenmesi gerekiyor.

·        Şirket sözleşmesi: Şirket sözleşmesi, şirketin yapısını ve işleyişini belirleyen bir belgedir. Bu belge, noter huzurunda imzalanmalıdır.

·        Pay sahipleri: Anonim şirketlerin pay sahipleri, şirketin yönetimine katılabiliyor ve kararlarını veriyor. Pay sahiplerinin haklarını ve sorumluluklarını belirleyen kurallar, şirket sözleşmesinde yer alır. Pay sahipleri, genel kurul toplantılarına katılarak şirketin yönetimine katılır, yönetim kurulu üyelerini seçer ve kararlar alır. Pay sahiplerinin oy hakkı, sahip oldukları payların miktarına göre belirlenir. Pay sahipleri ayrıca, şirketin karından pay alırlar ve şirketin tasfiyesi durumunda paylarına düşen payı alırlar.

·        Yönetim Kurulu: Anonim şirketlerin yönetim kurulu, şirketin yönetiminden sorumludur. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilir ve şirketin faaliyetlerini denetler. Yönetim kurulunun üye sayısı ve seçim süreci, şirket sözleşmesinde belirtilir.

·        Vergi ve Kanuni Yükümlülükler: Şirketlerin kuruluşunda ve faaliyetleri sırasında birçok vergi ve kanuni yükümlülükleri vardır. Şirketlerin bu yükümlülükleri yerine getirmesi, bir muhasebeci veya avukatın yardımıyla daha kolay hale getirilebilir.

·        İş Planı: Şirket kurmadan önce bir iş planı hazırlamak, şirketin faaliyetlerini ve gelecekteki hedeflerini belirlemeye yardımcı olur. İş planı, şirketin kuruluşu, iş modeli, pazarlama stratejileri, finansal planlama ve yönetim yapısı hakkında detaylı bilgi içermelidir.

·        Marka ve Patent: Şirketlerin marka ve patent haklarını korumaları gerekiyor. Bu, şirketin hukuki olarak korunmasını sağlar ve ticari itibarını güçlendirir.

Şirketler Neden Uzman Muhasebeciler ile Çalışmalıdır?

Şirketlerin, doğru finansal yönetim ve raporlama yapabilmeleri için uzman muhasebecilerle çalışmaları önemlidir. Aşağıdaki nedenlerle şirketler, muhasebe ve finans konularında uzmanlaşmış profesyonellerle çalışmalıdır:

·        Vergi Uygulamaları: Şirketler, vergi yasalarına uygun hareket etmek ve gerektiği gibi vergi beyannameleri hazırlamak zorundadır. Uzman bir muhasebeci, şirketin vergi uygulamalarını yönetebilir ve vergi yükümlülüklerinin doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlayabilir.

·        Finansal Raporlama: Şirketler, finansal raporlama yapmak zorundadır. Bu raporlar, yatırımcılar, kredi verenler ve diğer paydaşlar tarafından incelenir. Uzman bir muhasebeci, finansal raporlama işlemlerini doğru ve zamanında gerçekleştirebilir.

·        İşletme Maliyetleri: Şirketlerin maliyetleri kontrol etmeleri ve bütçelerini yönetmeleri gerekiyor. Uzman bir muhasebeci, işletmenin maliyetlerini izleyebilir, kaynakları optimize edebilir ve bütçe yönetimini sağlayabilir.

·        Kanun ve Düzenlemeler: Muhasebe ve finansal raporlama konuları, birçok kanun ve düzenlemeye tabidir. Uzman bir muhasebeci, bu kanun ve düzenlemeleri takip ederek şirketin yasal zorunluluklarına uygun hareket etmesini sağlayabilir.

·        Risk Yönetimi: Şirketler, finansal riskleri yönetmek zorundadır. Uzman bir muhasebeci, finansal riskleri izleyebilir ve yönetebilir, şirketin risklerini azaltarak, olası zararları önleyebilir.