Halil Öztürk, Adalet Bakanlığı 2021 Bütçesi Üzerine Konuşma Yaptı
Gündem 71 Editörü • 11 Kasım 2020 19:42
Halil Öztürk, Adalet Bakanlığı 2021 Bütçesi Üzerine Konuşma Yaptı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan 2021 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi üzerine bir konuşma yapan MHP Kırıkkale Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk, bütçede gözetilmesi gereken temel amaç ve hedefin, eşit şartlarda adalet ve etkin işleyen bir yargı sisteminin güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

ADALET BÜTÇESİ, BAŞTA PERSONEL TALEPLERİ OLMAK ÜZERE TÜM İHTİYAÇLARI KAPSAMALI

TBMM’deki konuşmasına vefatının 82. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak başlayan MHP Kırıkkale Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk, “Önümüzdeki Adalet Bakanlığı Bütçesi, adalet sistemimizin 2021 yılında tüm ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde planlanmalı ve tasarlanmalıdır. Özellikle adalet çalışanlarımızın beklentileri önümüzdeki süreçte Adalet Bakanlığımız tarafından karşılanmalıdır. Hâkimlerimiz, savcılarımız, ceza infaz koruma memurlarımız, kâtiplerimiz, mübaşirlerimiz, icra ve denetimli serbestlik çalışanlarımız, kamu avukatlarımız ve daha nice adalet görevlimizin gözü kulağı, bugün görüşmekte olduğumuz bütçededir. Zira her personelin kendi içerisinde talepleri, çözüm bekleyen haklı beklentileri bulunmaktadır. Genel olarak baktığımızda, bu beklentilerin büyük çoğunluğu sosyal ve mali haklar ile ilgilidir. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi olarak her türlü katkı ve desteği sunacağımızı buradan tüm adalet çalışanlarımıza duyurmak istiyorum.” dedi.

ADALET MESLEK LİSESİ VE ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARINA POZİTİF AYRIMCILIK OLMALI

Milletvekili Öztürk, 2021 yılı Adalet Bakanlığı Bütçe Komisyonu’ndaki sözlerine şöyle devam etti: “Tam bu noktada, adalet sistemimizin müstesna ve üzerinde hassasiyetle durmamız gereken parçasını oluşturan, engelli adalet mezunu olan gençlerimizin, Bakanlığın merkezi atamalarında ‘Adalet Bakanlığı’ nitelik koduyla tercih yapabilmelerine imkân sağlanabilmelidir. Yine bu hak tüm adalet meslek lisesi ve adalet meslek yüksekokulu mezunlarına teşmil edilmelidir.” dedi.

GÖZBEBEĞİMİZ YARGI SİSTEMİMİZ, HİÇBİR ZÜMREYE TESLİM EDİLMEMELİ

Yargı sistemini gözbebeği olarak nitelendiren MHP’li Öztürk, “Sürekli vurguladığımız üzere tüm vatandaşlarımız için büyük önem arz eden ‘Hukukun üstünlüğü, bağımsız ve tarafsız yargının’, hiçbir şekilde belli bir zümreye, sınıfa veya oligarşik yapılara müsamaha göstermemesi ve bunların emrine amade olmaması için gerekli hassasiyet gösterilmeli ve bu konuda asla taviz verilmemelidir” ifadelerine yer verdi.

ADALET SİSTEMİNİN İHTİYACI OLAN BAZI DÜZENLEMELER HAYATA GEÇMELİ

Milletvekili Öztürk; vatandaşlarımız için güvenilir, etkili, erişilebilir, âdil ve makul sürede dağıtılan bir adalet hizmetinin temini için bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Milliyetçi Hareket Partisi’nin çözüm önerilerini şöyle dile getirdi: “Hukukun üstünlüğü ilkesinin, insan haklarına saygı kapsamında tüm kurum ve kurallarıyla birlikte gözetilmesi; yargı bağımsızlığını engelleyen veya zedeleyen mevzuat hükümlerinin ivedi bir şekilde tümüyle gözden geçirilmesi; Yargı Etiği Kanunu’nun çıkarılması; hâkim, savcı ve avukatların meslekî eğitimlerinin her aşamasında, yeterli hukuk kavrayışı ve formasyonuna kavuşmalarını sağlayacak eğitim standartlarının yükseltilmesi; adlî yardım müessesesinin, adaleti, etkin bir şekilde sağlayacak şekilde yapılandırılması gibi önemli adımlar olduğu görülmektedir.” diyerek, tüm yargı çalışanlarının mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesini talep etti.

Gündem 71 Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!