Halil Öztürk Adalet Bütçesi Üzerine TBMM’de Açıklamalarda Bulundu
Gündem 71 Editörü • 6 Aralık 2022 21:52
Halil Öztürk Adalet Bütçesi Üzerine TBMM’de Açıklamalarda Bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülmekte olan Adalet Bakanlığı 2023 Yılı Bütçesi üzerine MHP Grubu adına söz alarak, adalet çalışanlarının beklentilerini dile getirdi.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN EN ÖNEM VERDİĞİ HUSUS ADALETTİR

TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında adalet kavramının önemine değinen MHP’li Öztürk;Adalet kavramı; hem Yüce Dinimiz İslam’ın, hem de vicdanın öngördüğü en temel ortak ilkelerden biridir. Bağımsız yargı kuşkusuz vatandaşların en önemli teminatıdır ve bu teminat sayesinde hukuk devleti varlık bulabilecektir. Hukuk devletiyiz diyorsak; farklı güç unsurlarının yapılanmalarını önleyecek tedbirleri sürekli güncel tutmak zorundayız. Bu kapsamda toplumsal ahengin tesis edilmesi bakımından; güçlünün değil, haklının korunması ilkesinin devletin en temel görevlerinden olduğunu, kuşkusuz ve tartışmasız en üst seviyede yaşatmalı ve gösterebilmeliyiz. Bu çerçevede vatandaşlarımızın; hukukun üstünlüğü ve hak arama özgürlüklerinin, tüm kurum ve kurallarıyla uygulandığına güvendiği ve inandığı bir adalet anlayışının oluşumuna, Milliyetçi Hareket Partisi gerekli tüm desteği katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Hatırlatmak isterim ki: ‘Hak diyen, adalet diyen, devletim ve milletim diyen, benim aklım hep Türkiye’dir diyen bir MHP var, Cumhur İttifakı Var.” dedi.

ADALET HİZMET SINIFINI OLUŞTURALIM

Milletvekili Öztürk; Adalet Bakanlığı Bütçesi görüşülürken, adalet çalışanlarının da beklentileri olduğunu ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti: “ Adalet çalışanlarımızın 2023 yılı Bütçesinden beklentileri bulunmaktadır. Bunlar arasında öncelikli olarak, Devlet Memurları Kanunu’nda ‘Adalet Hizmetleri Sınıfı’nın oluşturulması gelmektedir. Diğer taraftan; adalet hizmetlerinin yürütülmesinde önemli sorumluluk alan ve büyük bir gayretle mesai yapan; zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli, şoför, emanet memurları, veznedar, icra memurları, denetimli serbestlik, icra ve yazı işleri müdürleri, bilgi işlem memurları, sağlık memurları ve de teknik personelin özlük ve diğer mali haklarında iyileştirme yapabilirsek, yeni yılda yüzleri güldürmüş oluruz. Taşeron çalışanlara kadro verilmesi hususu sanırız bütçe görüşmeleri sonrası bu kutlu çatı altına gelecek olup, adalet çalışanları da kapsam içine alınmalıdır. Diğer taraftan Özellikle büyük illerde ve Bodrum gibi turistik ilçelerde görev yapan adalet personeline yüksek kiralar nedeniyle, ya kamu lojmanı tahsisi, ya da kira yardımı yapılması beklentiler arasında çok önemli yer tutmaktadır.” diyerek, 2023 yılında adalet çalışanlarının beklentilerinin giderilmesini istedi.

CEZA İNFAZ KURUMU ÇALIŞANLARININ SESİ OLDU

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk her bütçe dönemi olduğu üzere ceza infaz kurumlarında görev yapanların isteklerine de değinerek, çözüm için MHP olarak büyük katkı ve destek sunacaklarını belirtti. Öztürk; “Ceza İnfaz Kurumları Personeli Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, (CİPDER)’in bize ilettiği talepleri de bu kürsüden sonuçlandırılması isteğiyle aktarmak istiyorum: Ceza infaz kurumlarında görev yapan meslek grupları için meslek kanunu çıkarılması ve ‘Güvenlik Hizmet’ sınıfı kapsamına alınmaları, ‘Adalet Hizmetleri Tazminatının’ artırılması, görevi başında yaralanan ya da hayatını kaybeden çalışanlarımıza gazilik ve şehitlik unvanı verilmesi, resmi ve dini tatillerde görev yapan personele ek ücret ödenmesi, özlük hakları ve çalışma şartlarının 2023 yılında iyileştirilmesi yönündeki kamuoyuna yansıyan beklentilerinin de bu bütçe döneminde karşılanabilmesi önemli bir beklentiye cevap verecektir. Bizler de bu düzenlemelere MHP olarak her türlü güçlü katkı ve desteği sunacağız.” dedi.

MHP’NİN ÖNERİLERİNİ DİLE GETİRDİ

Gelişmiş ve beklentileri karşılayacak bir adalet sistemi için MHP’nin önerilerini de dile getiren MHP Milletvekili Halil Öztürk; “Adalet Politikalarının oluşturulmasında ve öngörülen uygulamalarında; ‘Suç, insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşik kalır’ savından hareketle, suçun oluşmasının önlenmesine ilişkin tedbirlerin artırılması, makul sürede yargılanma hakkının temini, yargısal prosedürlerin tüm yönleriyle ele alınması, uyuşmazlıkların derinleştirilmeden ve çoğaltılmadan çözülmesi, amacına uygun biçimde yeni alanlarda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının teşvik edilmesi, mahkemelerin bağımsız, hızlı ve doğru karar vermesine ilişkin düzenlemelerin yapılması ile süreci etkin kılacak bilgi teknolojilerinin kullanılması, iyi yetişmiş hâkim ve savcıların istihdamına yönelik hizmet içi eğitim ve bilgilendirmelerin güncel tutulması, cezaevlerinde gerek çalışanların, gerekse mahkûmların daha gelişmiş şartlara ulaşması, konularına hassasiyetle önem ve öncelik verilebilmelidir. Bu meyanda bilinmelidir ki Cumhur İttifakı; uluslararası tepkilere kulak asmadan, milletinin yanında ve talepleri doğrultusunda, yüksek bir özgüvenle ve çok yönlü yaklaşımlarla, gelişmiş ve kaliteli işleyen bir adalet mekanizmasının hayata geçmesi için tüm imkânları seferber edecektir.” dedi.

gundem71.com – Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!