Halil Öztürk EDS’lerin Trafik Akışına Engel Olması İle İlgili Açıklamalarda Bulundu
Gündem 71 Editörü • 27 Eylül 2021 13:23
Halil Öztürk EDS’lerin Trafik Akışına Engel Olması İle İlgili Açıklamalarda Bulundu

Kırıkkale’nin, 43 ilin geçiş güzergâhında, önemli bir kavşak noktası olduğuna dikkat çeken MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, hız limitlerine uymayan araçların cezai müeyyideye tabi tutulması için kurulan Elektronik Denetleme Sisteminin (EDS) trafik akışına engel teşkil etmeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

EN ÇOK YAYGINLAŞAN SİSTEM: EDS

Ülkemizde her geçen gün artan kara taşıtlarının belli bir düzen ve sınırlamalarla yol almasının, aksi halde kazalara ve kargaşalara yol açacağının altını çizen Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, bu düzenlemeler arasında son yıllarda en çok yaygınlaşan sistemin EDS’ler olduğuna dikkat çekti.

KURULACAĞI YERLERE VE HIZ SINIRLAMALARINA DİKKAT EDİLMELİDİR

Yollara kurulan kameralar yardımıyla başta hız sınırlamaları olmak üzere, tüm trafik ihlallerinin kolaylıkla tespit edilmesini sağlayan EDS’ler sayesinde trafik kazalarında azalma olduğuna dair haberlerin her geçen gün arttığını, bunun da sevindirici bir gelişme olduğunun altını çizen MHP’li Öztürk, “Ancak, Kırıkkale gibi 43 ilin geçiş güzergâhındaki bir ilde bu sistemin kurulacağı yerlere ve hız sınırlamalarına dikkat edilmelidir.”

ŞEHİRLERARASI YOLDA HIZ SINIRLAMASI: 70 KM/SAAT

“Nitekim Pazartesi ve Cuma günleri başta olmak üzere, her gün, özellikle Yüksek İhtisas Hastanesi kavşağından Yenişehir Işıklara kadar olan bölgede trafik yoğunlaşması, hatta zaman zaman trafiğin durması söz konusu olmaktadır. Hastanelerin, üniversitenin, bazı özel okulların ve Yeni Sanayinin bu bölgede olması sebebiyle zaten yoğun olan trafiğin Yenişehir Işıklardan itibaren otomobillere 70 kilometre hız limiti olan EDS sebebiyle bir anda yavaşlamasının, bu tıkanıklığa yol açtığını düşünmekteyim.”

HEM ZAMAN HEM DE PARA KAYBI

“Başta söz konusu bölge olmak üzere, Kırıkkale’mizin dört bir yanına kurulan EDS’lerin, zaman zaman faydadan çok zarara yol açtığını müşahede etmekteyim. Özellikle Ankara ve bu güzergâhtaki ilçelerde çalışan hemşehrilerimizin işe gidiş gelişlerinde vakit problemi yaşamalarına yol açan bu sistem, hemşehrilerimizi ekonomik olarak da sıkıntıya sokmaktadır.”

TRAFİK AKIŞINI AKSATMAYACAK ŞEKİLDE AYARLANMALI

“Bu yüzden, asıl amacı trafik kurallarına riayeti azami dereceye çıkartmak olması gereken EDS’lerin cezai müeyyideye yol açan hız sınırlamalarının trafik akışını aksatmayacak şekilde ayarlanması gerektiğine inanıyorum. Zira günümüz teknolojisinde, başta otomobiller olmak üzere tüm araçların hızlanma ve yavaşlama sistemleri daha iyi çalışmaktadır. Özetle şunu ifade etmeliyim ki, EDS’lerin asli amacı trafiğe düzen getirmek olmalıdır. Yoksa bu sistemin vatandaşa maddi külfet getirmekten ve trafik akışını aksatmaktan başka bir özelliği olmayacaktır,” diye konuştu.

gundem71.com – Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!