Halil Öztürk; “Ekonomik Tetikçiler Türkiye’ye Karşı Pusudalar”
Gündem 71 Editörü • 19 Aralık 2019 14:09
Halil Öztürk; “Ekonomik Tetikçiler Türkiye’ye Karşı Pusudalar”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, TBMM Genel Kurulunda bir konuşma yaparak,”Türkiye ekonomisi uzun süredir çok cepheli bir kuşatma ve saldırı altındadır. Uluslararası ekonomik tetikçiler, sermaye gaspçıları, uluslararası şirket ve bankalar bu ekonomik operasyonun içindedir.” dedi.

MHP’li Öztürk yaptığı konuşmada; “Günümüzde küresel finans düzeni halen egemen güçlerin çıkarları doğrultusunda şekillendirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda Türkiye ekonomisi uzun süredir çok cepheli bir kuşatma ve saldırı altındadır. Uluslararası ekonomik tetikçiler, sermaye gaspçıları, uluslararası şirket ve bankalar bu ekonomik operasyonun içindedir. Ancak gelinen noktada Türkiye Cumhur İttifakı’nın güçlü birlikteliği ile sıkı para ve maliye politikalarıyla kalleşçe yapılan bu saldırıları bertaraf etmektedir. Nitekim makroekonomik rakamlara bakıldığında ciddi bir toparlanmanın söz konusu olduğu çok açık bir şekilde görülmektedir. Burada göze çarpan en dikkat çekici iyileşme ise faiz oranlarındadır. Faiz oranları düştükçe yatırım ortamı daha da müspet bir hâl alacak ve iyileşme gün gibi ortaya çıkacaktır. Cumhur İttifakı’nın en temel başlıca görevlerinden birisi de bunu temin etmektir. Türkiye ekonomisinin geleceğine yönelik olarak, yakın zamanda hazırlanan bir raporda Türkiye’de 2041 yılına kadar gıda ve içecek, tarımsal ar-ge ve hizmetler, alternatif enerji, otomobil üretimi ve turizmin ön plana çıkacağı tahmini yapılmıştır. Dolayısıyla, çok yönlü sanayileşme stratejileri ve sektörel dinamik analizlerle Türkiye ekonomisinin, dünya ekonomisindeki payının ve öneminin artacağını söylemek mümkündür. Türkiye’nin özellikle bölgesindeki siyasi konumu ve itibarı da ancak bu şekilde yükselebilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu kapsamda üretime daha fazla önem verilmesi, istihdam üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması, tarımdaki çözülmenin kontrol altına alınması, kaynakların sadece inşaat sektörüne aktarılmaması, teknolojiyi işselleştiren ve katma değeri yüksek ürünler doğrultusunda uzmanlaşma çabasına girilmesi gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Çünkü aksi taktirde ne çift hanelerde kemikleşen işsizlik oranıyla ne de gelir dağılımı dengesizliği ve yoksulluk ile mücadelede istenilen ve hedeflenen başarıya ulaşılamayacak.” ifadelerine yer verdi.

 

Gündem 71 Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!