Halil Öztürk Kırıkkale’li Çiftçilerin Taleplerini TBMM’de Konuştu
Gündem 71 Editörü • 31 Ekim 2022 21:05
Halil Öztürk Kırıkkale’li Çiftçilerin Taleplerini TBMM’de Konuştu
Kırıkkale Haber

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez (MHP) Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Av.Halil Öztürk; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı 2023 Yılı Bütçe görüşmelerinde söz alarak, Kırıkkaleli çiftçilerin, köylülerin, üreticilerin ve özellikle muhtarların taleplerini dile getirerek, çözüm istedi.

KIRIKKALELİ ÇİFTÇİ VE ÜRETİCİLERİMİZİN TALEPLERİ VAR

MHP’li Öztürk TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki konuşmasında: “Kırıkkaleli çiftçi ve üreticilerimiz olmak üzere, bazı temel beklentileri de burada belirtmek istiyorum: Yem, gübre, zirai ilaç, tohum, sulama, elektrik fiyatlarında görülen fiyat artışları, bugün çiftçimizin, köylümüzün en önemli mağduriyet yaşadığı çözüm bekleyen talepleridir. 2023’te ödenecek mazot ve gübre desteğinin öne alınması çiftçimizi sevindirse de, bu desteklerin sadece mazot ve gübre alımı için kullanılacağı söylentisi tedirginlik yaratmıştır. Zira çiftçimiz ürününü ekmiş, borçlarını bu desteklere göre ötelemiştir. Diğer taraftan hayvancılıkla uğraşan köylümüzün de; hem maliyetlerini karşılamayan çiğ süt fiyatları, hem de kazanç getirmeyen üretici karkas et fiyatları nedeniyle, fiyat artış talepleri bulunmaktadır. Bu kapsamda üreticimizin emeğinin karşılığını almasını sağlayacak bir fiyat düzenlemesi için, hem Ulusal Süt Konseyini, hem de Et ve Süt Kurumu’nun devreye girmesi talep edilmektedir.” diyerek, fiyat artışları da göz önünde bulundurularak, destek ödemelerinin artırılmasını istedi.

CERİTKALE İLE DİĞER KÖY VE İLÇELEREMİZE SÜT KOOOPERATİFİ KURULSUN

Milletvekili Av. Halil Öztürk; köylerden kedisine gelen önemli bir başka başlığı da şöyle dile getirdi: “Keskin Ceritkale köyümüzün ve diğer ilçe ve köylerimizin Süt Kooperatifi kurma taleplerinin önceliklendirilerek, hızlandırılması hemşehrilerimiz için sevindirici haber olacaktır. Zira kooperatifçilik ile elbirliği yapılacak olup, beraberinde birçok masrafın da düşürülmesine neden olacaktır.” diyerek, Kırıkkale’de kooperatifçiliğin desteklenmesini istedi.

KIRIKKALE’DE SULANABİLİR TARIM ARAZİSİ ARTIRILSIN

TBMM’deki büyük ilgi çeken konuşmasında Halil Öztürk sulanabilir tarım arazilerinin önemine değinerek; “Kırıkkale’de bazı bölgelerde kuraklıktan dolayı buğday, arpa ve nohut verimlerinde azalma meydana gelirken, bazı bölgelerde de aşırı yağışlar hasadı yaklaşan ürünlerin tarlalarda kalmasına neden olmuştur. Kırıkkale’de yaklaşık 75 kilometre yol alıp, ilimizden çıkıp Karadeniz’e dökülen Kızılırmak bulunmasına rağmen, ilimizin sadece yüzde 7-8 civarında sulanabilir tarım arazisi bulunmaktadır. Bu bakımdan Kırıkkale’mizde sulanabilir tarım arazilerinin artırılması için sulama yatırımları hızla tamamlanabilmeli, basınçlı sulama sistemleri daha fazla desteklenerek, eskiyen ve su kaybına neden olan sistemler rehabilite edilmeli ve sulama randımanı artırılmalıdır.” dedi.

KIRIKKALE’DEKİ BARAJLAR VE SULAMA SİSTEMLERİNE ÖDENEK TALEBİ

Tarım ve Orman Bakanlığı 2023 Yılı Bütçesi’nin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 35’lik artışla 133 milyar TL olduğuna dikkat çeken MHP’li Öztürk, Kırıkkale’de ödenek artırımı ve ihtiyacı olan baraj ve sulama sistemleri projeleri için; “Merkez Ulaş Barajı’nın ve Keskin Büyükceceli Barajı Sulaması inşaatının biran önce bitirilmesi, sulama için çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Yine Kesikköprü-Köprüköy kapalı tarımsal sulama sistemi projesine bu bütçe döneminde ödenek çıkarılması elzem olup, projenin Hacılar beldemize kadar uzatılması büyük bir ihtiyaca cevap verecektir. Diğer taraftan taşkın önleme ve su kanalları konusunda daha hızlı hareket edilmesi gerekmektedir.” diyerek, Kırıkkale’nin bir an önce sulu tarım arazilerine kavuşmasını istedi.

ÇİFTÇİ BORÇLARI FAİZSİZ ERTELENSİN

TBMM’deki konuşmasında çiftçi borçlarına ve finansman ihtiyacına da değinen Milletvekili Öztürk; “Çiftçimizin devam eden finansal beklentilerine çözüm sunulabilmeli, bu kapsamda tarımsal kredi borçlarının faizleri silinmeli ve uzun vadeli yapılandırılmalı veya düşük faizle ertelenebilmelidir. Aynı zamanda; çiftçimizin düşük faizli kredi ihtiyacı karşılanmalıdır. Bu kapsamda; düşük faizli kredilerin Ziraat Bankası dışındaki kamu bankaları tarafından da verilmesi sağlanabilmelidir. Ziraat Bankası’nın verdiği kredilerde, memur kefil ve gayrimenkul ipotek zorunluluğu sorununa çözüm getirilebilmelidir. Yine; Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından verilen kredilerin faiz oranlarının daha makul seviyelere çekilmesi, Kırıkkaleli çiftçimiz tarafından beklenmektedir. Köylümüze, çiftçimize destek amacıyla; tarımsal elektrik ve sulama birim fiyatlarında indirime gidilmeli, tarımsal ve hayvansal üretim desteklenmelidir.” dedi.

gundem71.com – Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!