Halil Öztürk Kırıkkale’nin Sorunlarını TBMM Gündemine Taşıdı
Gündem 71 Editörü • 14 Mart 2022 19:11
Halil Öztürk Kırıkkale’nin Sorunlarını TBMM Gündemine Taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez (MHP) Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) özel bir basın toplantısı düzenleyerek, Kırıkkale’nin ihtiyaç ve beklentilerini dile getirerek, ilgili Bakanlıklardan özel destek ve teşvik istedi.

Kırıkkale’nin Öncelikli Sorunlarını Sıraladı

MHP’li Öztürk TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kırıkkale’nin öncelikli sorunlarını dile getirerek, Kırıkkale’ye pozitif ayrımcılık yapılmasını istedi. 

Öztürk; “Kırıkkale’nin; 

 • İşsizlik ve özellikle yüksek oranda genç işsizlik,
 • Kamu yatırımlarının beklenen büyüklükte olmaması,
 • Özel yatırımların beklenenden az olması,
 • Plansız şehircilik gelişimi nedeniyle esnaf ve sanatkârımızın yetersiz kalan ciroları,
 • Sulanabilir tarım arazilerinin düşük kalması nedeniyle ekilebilir alanların sınırlı kalması,
 • Emeklilerimizin yoğun yaşadığı şehrimizde, onlara yönelik hizmetlerin yetersiz kalması,

Gibi önemli çözüm bekleyen temel konuları bulunmaktadır. Bu beklentilerin giderilmesiyle Kırıkkale hak ettiği noktaya gelecektir.” dedi. 

Kırıkkale’yi Elbirliği İle Sanayi Şehri yapalım

Milletvekili Halil Öztürk Kırıkkale’deki mevcut imalat sanayinin; kamuya ait büyük işletmelerin yanında, özel sektöre ait küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluştuğunu vurgulayarak, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Fabrikaları ve TÜPRAŞ Rafinerisi ilimizin ekonomik yapısında önemli yer tutmaktadır. Ülkemiz savunma sanayisinin bel kemiğini oluşturan MKE Kurumu’nun ilimizin gelişmesi, büyümesi ve bugünlere gelmesinde yeri büyüktür. MKE yakın zamanda, bizlerin de TBMM’deki katkısıyla yeni bir yapılanma sürecine girmiştir. Ana hedefi “Yapılmayanı Yapmak” mottosu olan güzide kuruluşumuz; dünyanın ilk 10 Savunma Sanayii Şirketi arasında yer almak için tüm hızıyla çalışmalarını yürütmektedir.Yeni yapılanma sürecinde takiplerimizle MKE çalışanlarımızın mali ve özlük haklarında da ciddi imkânlar tanınmış, iyileştirmeler yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.” dedi.

Kırıkkale’deki OSB’lere Özel Destek Verilsin

MHP’li Öztürk Kırıkkale’de faaliyette bulunan 3 ayrı Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) de konuşmasında yer vererek, destek talep etti. Öztürk TBMM’deki konuşmasında; “2001 yılında 57 nci Hükümet döneminde hizmete açılan ve Kırıkkale ekonomisinin önemli sacayağından biri olan Kırıkkale I. OSB’de halen 1820 istihdam mevcuttur. Eğer Kırıkkale OSB’deki boş olan sanayi parsellerini gerekli özendirici teşviklerle tamamen faaliyete geçirebilirsek, istihdam 3 bine çıkacaktır. Keskin OSB’nin ise cazibe merkezi haline gelebilmesi için; öncelikle doğalgaz altyapısı sağlanmalı, ardından ilgili Bakanlıklar tarafından özendirici ve cazip fırsatlar içeren destekleri, en azından yeterli doluluk sağlanana kadar uygulamaya geçirilmelidir. Toplam 51 sanayi parselinden halen 14’ü dolu olan ve Türkiye’de ilk olan Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB’miz de, özel ilgi bekleyen sanayi yatırımımızdır. Kırıkkale’mizin Savunma Sanayi alanındaki yatırımlara olan uygunluğu nedeniyle ekonomik anlamda önemli katma değer ve personel istihdamı sağlayacak bu projemize de Kırıkkaleliler olarak özellikle destek istemekteyiz. Savunma Sanayi Başkanlığımız ile Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarımızdan bu anlamda özel ilgi ve hassasiyetlerini beklemekteyiz.” diyerek,  Kırıkkale’nin sanayi sektöründe öncü olmasının önünde hiçbir engel bulunmadığını ifade etti.

Öztürk’ün Kırıkkale Sanayi İçin Beklentileri

TBMM’deki konuşmasında Kırıkkale sanayisinin gelişmesi için çözüm önerilerini de açıklayan Halil Öztürk; “Kırıkkale’nin sanayi alanında tespit ve takip ettiğimiz beklentilerine, çözüm önerilerimiz şu şekildedir:

 • Yatırım Teşvik kapsamında halen Kırıkkale’ye yapılacak genel yatırımlar 3. Bölgede olup, OSB’lere yatırım yapılması halinde 5. bölge imkânlarından destek sağlanmaktadır. Bunun sırasıyla; ivedi olarak 4. ve 6. bölge olarak değiştirilmesi gerekmektedir.
 • TÜBİTAK desteği ile kurulan ve müracaatımız bulunan “Bilim Merkezi”nin ilimize kazandırılması gereklidir.
 • Kırıkkale’de Karma Endüstri Bölgesinin kuruluşu için ilgili Bakanlıkların ön alması ve endüstri bölgesinin Kırıkkale’ye kazandırılması için ivedi adımlar atılması yerinde olacaktır.
 • Yine petrol ve petro kimya ile savunma sanayi sektörlerinin başı çektiği sanayi ve ticaretimize çok büyük katkı sunacak ‘Serbest Bölge’ kuruluşu için hazırlıkların tamamlanıp, buranın faaliyete geçmesi de Kırıkkale için bir o kadar önemli yer tutmaktadır.
 • Rekabet şartlarının ve girdi maliyetlerinin Kırıkkale için avantajlı hale getirilmesi ve Üniversite-sanayi işbirliğinin daha da artırılması 

Gibi önemli tespitlerimiz için ilgili bakanlıklarımız harekete geçebilirse, Kırıkkale’nin makus talihinin değişeceği çok kısa zamanda görülebilecektir.” dedi.

Kırıkkale Lojistik Merkezi Olsun  

Meclisteki konuşmasında MHP’li Öztürk Kırıkkale için yeni bir öneride bulundu. Öztürk; “Kırıkkale coğrafi konum itibariyle; Doğu-Batı, Kuzey-Güney istikametinde ana ulaşım ağlarının üzerindedir. Bu sebeple ulaşım açısından stratejik bir öneme sahiptir. Öte yandan; Ankara – Samsun Otoyolu ile Sivas – Ankara – İstanbul hızlı tren projesinin tamamlanması ile birlikte Türkiye’nin hem karayollarında, hem de demiryollarında ‘Lojistik Üssü’ olmaya en ideal şehrimizdir. Konuya bu vizyondan bakıldığında; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD Genel Müdürlüğü’nün planladığı ve yürüttüğü çalışmalarda ‘25 Lojistik Merkez’ konusunda Kırıkkale’mizi mutlaka kapsam içine alması gerektiğine inanıyoruz. Kaldı ki; Kırıkkale’mizin ‘Sektör Tabanlı Lojistik Merkezi’ müracaatı da 2019 yılından bu yana değerlendirilmeyi beklemektedir.” diyerek, yetkililerin harekete geçmesini istedi.

Kırıkkale’nin Esnafı ve Girişimcisi Desteklenmeli, İhracatı Artırılmalı

MHP’li Öztürk Kırıkkale esnafının ahilik kültüründen geldiğini ve dürüst ilkeli ticaret konusunda çok hassas olduğunu belirterek, cirolardaki düşüklüğün giderilmesi için esnaf ve sanatkârın desteklenmesini istedi. Milletvekili Öztürk; “Kırkkaleli iş insanı borcuna sadık, dürüst ticaret anlayışı güden, ahilik kültüründen gelen ticaret erbaplarından oluşmaktadır. Bu durumu Türkiye Bankalar Birliği verilerinden de görebilmekteyiz. Bakıldığında; Orta Anadolu’da protesto edilen senet adet ve tutarı (12,5 milyon TL) bakımından en düşük ilimiz 1.088 adet ile Kırıkkale’dir. Yine aynı kuruluşun karşılıksız çek sayı ve tutarlarına bakıldığında da durum (Karşılıksız çek adedi 98 adet, tutarı 14,6 milyon TL) aynıdır. 2021 yılında İlimizde 14,4 milyon dolarlık ihracat yapılırken, ithalatımız ise 19,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığımız ise -4,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret kapsamında; savunma ve petro-kimya sanayimizin yanında, dağlık bölgeden çıkan kaynak suyunun, sera tipi havuzlarda güneş ışınlarıyla buharlaştırılması sonucu elde edilen meşhur doğal “Delice tuzu”muz da çok iyi değerlendirilmelidir. Dış ticaretin açığının kapanarak, yeni pazarlara Kırıkkale’nin ulaşabilmesi için her türlü kolaylık ve tedbir biran önce hayata geçirilmelidir.  Bu yüzden Serbest Bölge ve Gümrük Müdürlüğü kurulmasını elzem bulmaktayız. Bize göre; Kırıkkale’nin dış ticaret hacmi orta vadede öncelikle 50 milyon dolara, ardından 100 milyon dolara çıkması için ihtiyaç duyulan adımlar atılmalıdır.” dedi.

Kırıkkale’nin Sulanabilir Tarım Arazisine İhtiyacı Var

TBMM’deki konuşmasında Kırıkkale’nin tarım ve hayvancılığını da dile getiren MHP Milletvekili Öztürk; “ Kırıkkale’de yaklaşık 75 kilometre yol alıp, ilimizden çıkıp Karadeniz’e dökülen Kızılırmak bulunmasına rağmen, İlimizin sadece %7’si sulanabilir tarım arazisi bulunmaktadır. Bu bakımdan tarım alanlarının neredeyse %43’ü nadasa bırakılmaktadır. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ve bunun yanısıra bazı ilçelerimizdeki aşırı yağışlar Kırkkaleli çiftçimizi mağdur etmiştir. Kırıkkale’de tarım ve hayvancılık üretimi ile uğraşan hemşehrilerimizin dile getireceğimiz şu beklentileri karışlanırsa üretim ve istihdam artmış olacaktır:

 • Öncelikli olarak, çiftçimizin, hayvan üreticimizin bankalara ve diğer kurumlara olan borçları yeniden gözden geçirilmeli, erteleme ve yeniden yapılandırma seçenekleri bir kez daha hayata geçirilmelidir.
 • Aktif çiftçi odaklı; girdi maliyetlerini düşürecek yeni bir tarım destek modeline geçilmelidir.
 • Bu kapsamda girdi fiyatlarındaki mevcut desteklerin artırılarak, ‘ekim’ ve ‘hasat’ desteği adı altında yeni ödemeler uygulamaya koyulmalıdır.
 • Ekim zamanı, yetiştiricilik ve hasat döneminde ortaya çıkabilecek risklerin bertaraf edilmesi, ürün çeşitliliği ve dış ticarete yönelme için çiftçilerimiz desteklenmelidir. 
 • Zirai alet, ekipman ihtiyacı olup, almaya mikanı olmayan çiftçimize Tarım Kredi Kooperatiflerimiz destek olmalıdır.
 • Bitki ve hayvan hastalıkları ile etkin mücadelede için yerli ilaç ve aşı desteği sağlanmalıdır.
 • Kırıkkale’ye acil olarak bir kesimhane kazandırılmalı ve Et ve Balık Kurumu’nun Kırıkkale’ye yatırımları planlanmalıdır. 
 • Yazılı Soru Önergelerimize konu olan Merkez Ulaş Barajı’nın ve Keskin Büyükceceli Barajı Sulaması inşaatının biran önce bitirilmesi sulama için çok önemlidir.” diyerek, tarımsal ve hayvansal üretim yapan yetiştiricilerimizin beklentilerinin karşılanmasını istedi.

Kırıkkale’nin Kültür ve Turizm Yatırımlarına Öncelik Verilmeli

TBMM’deki ilgi gören toplantısında Kırıkkale’nin kültür ve turizm alanındaki mevcut ihtiyaçlarına da değinen Halil Öztürk; “Kırıkkale’nin tarihi ve kültürel açıdan oldukça zengin bir mirası bulunmaktadır. Halen Kırıkkale’nin 81 anıtsal yapı ile 87 sit alanı olmak üzere toplam 168 tescilli kültürel mirası mevcuttur. Sulakyurt  Şeyh Şamil, Hasandede, Balışeyh-Ballı, Koçubaba, Haydarsultan Camii ve Türbeleri ile Küçükavşar, Tokuşbaba, Halildede Türbeleri, Çeşnigir Köprüsü- Kervansarayı başlıca öne çıkan tarihi eserlerdir. Ancak bu kadar eski bir tarihe sahip olan Kırıkkalemizin, turizm ve kültür yatırımlarına daha çok ihtiyacı bulunmaktadır. Bakıldığında; 2020 yılında Kırıkkale’de bulunan turizm belgeli konaklama tesislerine geliş sayısı 15 bini geçse de, bu rakam Ankara için 1.350.000, Kırşehir için ise 46.000 dolayındadır. Yani turizm ve kültür alanında Kırıkkale için yapılması gereken çok iş vardır. Kırıkkale’nin kültür ve turizm alanındaki kapsamlı master planı hayata geçerse bu iki alanda da Kırıkkale ön almış olacak ve hak ettiği noktaya ulaşacaktır. Bu plan; kentin hem tarihsel-kültürel, hem de coğrafik özelliklerini ön plana çıkarmalı, diğer yandan kültür ve turizm alanında Kırıkkale’yi cazibe merkezi haline getirmelidir. Yine bu plan içeriğinde ‘Kızılırmak Yeşil Vadi’nin çok kapsamlı bir yeri ve ayrıcalığı olmalıdır diye düşünmekteyim. 2021 yılı itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen eski meslek lisesi binasına biran önce kurulacak olan şehir müzesi ile, şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait müzelerde sergilenen Kırıkkale’ye ait değerlerin, Kırıkkale’ye geri getirilerek sergileme imkânı bulunacaktır. Bu anlamda dünyaca ünlü ressamımız Rahmi Pelivanlı’nın eserlerinin de bu müzede sergilenmesi sağlanacaktır.” diyerek, Kırıkkale’nin TBMM’de daha çok gündeme geleceğini ifade etti. 

gundem71.com – Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!