Halil Öztürk, “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının ve Finansmanının Sınırlandırılmasına” İlişkin TBMM’de Konuştu
Gündem 71 Editörü • 25 Aralık 2020 17:12
Halil Öztürk, “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının ve Finansmanının Sınırlandırılmasına” İlişkin TBMM’de Konuştu
Kırıkkale Haber

“Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının ve Finansmanının Sınırlandırılmasına” ilişkin kanunla ilgili olarak MHP Grubu adına TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk, “Günümüzde devletler ellerindeki kitle imha silahlarını uluslararası hukuk çerçevesinde kullanamasa da, en küçük bir destek sonucu terör grupları bu silahları ellerine geçirebilecek ve çok acı sonuçlar doğabilecektir. Unutulmasın; terörün dini, imanı, rengi, ırkı yoktur” diye konuştu.

Türkiye, Avrupa’da Terörden En Çok Etkilenen Ülke

Türkiye’nin Avrupa’daki 36 devlet arasında terörden etkilenen ülkeler arasında, en üst sırada yer aldığını aktaran MHP’li Öztürk, “Avrupa’da terör sebebiyle 2019’da 58 ölüm kaydedilirken, bunların 40’ı Türkiye’de meydana gelmiştir” dedi. Görüşülmekte olan kanun teklifinin, küresel terör ve kitle imha silahlarının yayılması ve finansmanının önlenmesine Türkiye ayağında çok ciddi katkı sunacağına vurgu yapan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, “Türkiye, uluslararası alanda silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi adına gösterilen çaba ve düzenlemelere, yıllardır büyük önem vermektedir. Bu kapsamda Türkiye, kitle imha silahlarının yayılması ve teröristler tarafından ele geçirilmesini, sadece bölgesel değil küresel barış ve güvenlik için de ciddi bir tehdit olarak görmektedir” diye konuştu.

Senin Teröristin, Benim Teröristim Anlayışından Vazgeçilmeli

Uluslararası toplum düzenini bozmayı hedefleyen terörizmin, yalnızca eylemlere maruz kalan kişileri ve devletleri değil, hemen her devleti ve insanı hedef gözetmekte olduğunun altını çizen MHP Milletvekili Öztürk, “Başka bir ifadeyle terörizmden zarar görenle, görmeyen arasında büyük bir fark kalmamıştır. Bu bakımdan Batılı ülkeler senin teröristin, benim teröristim anlayışından vazgeçmeli, siyasal çıkarları için taşeron tabir edilen terör odaklarını desteklemeyi bırakmalıdır. Ortak önlem geliştirme konusunda samimi olunmazsa, terörü önlemenin maliyeti daha fazla olacaktır.” dedi. 

Dijital Terör Gözardı Edilmemeli

MHP’li Öztürk; TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada dijital terör konusuna da değinerek bu konuda ilgili kurum ve kuruluşların tedbir geliştirilmesini istedi. Öztürk; “Gelişen teknoloji sayesinde, terör örgütleri gerek üye kazanma, gerek maddi yardım toplama, gerekse hackleme faaliyetleri ve diğer siber suçlar için interneti daha aktif kullanmaktadırlar. Bugün yaklaşık 30 bin terör örgütü sitesinin var olduğu dile getirilmektedir. Bu bakımdan dijital terör çağını yabana atmamalı ve bu alanda da ihtiyaç duyulan düzenlemeleri, ilgili tüm kesimlerle üzerinde çalışarak, hayata geçirebilmeliyiz. Çünkü; belki de yakın bir gelecekte, dijital terörün kötü sonuçları, kitle imha silahlarıyla kıyaslanabilecek duruma gelebilecektir.” şeklinde konuştu.

ABD, Terör Örgütlerine Destek Veriyor

Yıllardır terörizmle mücadele eden Türkiye’nin, konuyla ilgili uluslararası sözleşme ve antlaşmaların tam uygulanmasını istediğini ifade eden MHP’li Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: “Oysa Amerika Birleşik Devletleri, yıllardır bazen kapalı kapılar ardından, bazen de hiç gizlemeden, gerek siyasi gerekse askeri açıdan, Türkiye’yi ve bütünlüğünü hedef alan terör örgütlerini resmen desteklemiş ve desteklemektedir. PKK-PYD-YPG gibi terör örgütlerine, askeri lojistik, silah, eğitim gibi destekler sağladığını, “demokrasi, özgürlük, insan hakları” gibi makyajlı laflarla açıklamaktan bugüne kadar beis görmemiştir.” 

Türkiye, Nato Müttefiklerinin Teröre Sağladığı Destekle Binlerce Şehit Vermiş Bir Ülkedir

“Ancak, ABD’nin NATO üyeliği yükümlülükleriyle uyuşmayan bu tutumu, terörizmle mücadele eden ve de emsalsiz bir başarı sergileyen Türkiye’nin mücadelesine sekte vuramayacaktır. Tam tersine terörizmle mücadele etmeye çalışan diğer uluslararası toplum üyeleri bakımından ciddi bir çekingenlik ve çelişki yaratacaktır. Bu bağlamda, ABD’nin ilk kez bir NATO üyesine yaptırım kararı alması garipsenecek olsa da, Coni’nin sicili bakımından şaşırtıcı değildir. Coni bizi şaşırtmasa da, biz Coni’yi şaşırtmaya devam edeceğiz. Çünkü artık Türkiye’de, Ankara merkezli bir yaklaşım hâkimdir ve Cumhur İttifakı’nın bu tutumu, bir devlet politikasıdır. Biz unutmuyoruz ama uluslararası kamuoyu da şunu sakın göz ardı etmesin: Türkiye, NATO müttefiklerinin teröre sağladığı destekle binlerce şehit vermiş bir ülkedir.” 

MHP Olarak, ABD’nin Yaptırım Kararını Tümden Reddediyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi’nin, bu yaptırım kararlarını tümden reddettiğini ve yok saydığını ifade eden milletvekili Öztürk; “Bu vatanda var olmanın mücadelesini kanıyla, canıyla ödemiş bir millet, uluslararası ilişkilere yakışmayacak sözde diplomatik açıklamalara hiçbir zaman boyun eğmez, eğmeyecektir. Bugün  savunma sanayimiz hem büyümekte olan bir sektör, hem de teknoloji geliştirme ve transferinde lokomotif bir rol üstlenmektedir. İHA-Sİ HA gibi kendini parmak ısırtan bir şekilde kanıtlamış teknolojileri geliştiren Türk Savunma Sanayii, ABD’nin yaptırımlarından asla etkilenmeyecektir. Türk Milleti, dillere destan olan azmiyle, Cumhur İttifakı’nın kararlı ve çelikten iradesiyle, bugünden daha çok çalışarak, ter dökerek ve üreterek, tüm sözde yaptırımları, önümüze koyulmaya çalışılan uluslararası engelleri bir bir aşacaktır. “Sayın Genel Başkanımızın Nisan 2018’de belirttiği üzere, ‘Dünya üzerinde kitle imha silahlarının neden olduğu vahşetin silinmesinin kaçınılmaz bir zaruret’ olduğunu bir kez daha tekrarlıyoruz. Ve yine Seçim Beyannamemizde de yer aldığı üzere, ‘siyasî, lojistik ve finans boyutu itibariyle terörün uluslararası desteklerine karşı etkili tedbirler alınması, teröre finansman desteği sağlayan uyuşturucu, akaryakıt, insan kaçakçılığı ile etkili mücadele edilmesi’ gerektiğine inanıyor ve savunuyoruz.” dedi.

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!