Halil Öztürk TBMM’de Adalet Çalışanlarının Sesi Oldu
Gündem 71 Editörü • 11 Aralık 2021 00:35
Halil Öztürk TBMM’de Adalet Çalışanlarının Sesi Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez (MHP) Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk; TBMM Genel Kurulu’nda Adalet Bakanlığı 2022 Yılı Bütçesi üzerine MHP adına konuşma yaparak; adalet çalışanlarının beklentilerini dile getirerek, 2022 yılında bu beklentilerin karşılanmasını istedi. 

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNDEN ÖDÜN VERİLMEMELİ

Şanlı tarihimizde kurulan Büyük Türk Devletlerinin adaleti şiar edindiklerine değinerek konuşmasına başlayan MHP’li Öztürk; “İnsanımızın ‘adalet’ duygusunu azami ölçüde tatmin edecek çağdaş bir şekilde teşkilatlanmış hukuk sistemi, insanlarımız arasındaki ilişkileri de düzenleyecek ve hakkaniyetli adalet duygusunu topluma daha fazla kazandırabilecektir. Bu bakımdan bireyi merkeze alan, insan haklarına saygılı, cezalandırıcı değil-ıslah edici, tam yargı bağımsızlığı, hâkim teminatının bir zorunluluk olduğu, ‘adil ve güçlü bir adalet sistemini’ yıllık bütçeler çerçevesinde, el birliği ile oluşturabilmeliyiz. Hukukun üstünlüğü ilkesinin yeterince ve çağdaş bir şekilde hayata geçirilebilmesi, tüm kurum ve kuruluşların bu anlayışı içselleştirmesiyle gerçekleşebilecektir. Bu bakımdan adalet istemimiz asla belli bir gruba veya zümreye teslim edilmemeli, her daim hukukun üstünlüğü titizlikle hedeflenmelidir. Böylelikle hedeflenen vizyona ulaşılabilecektir.” dedi.

AVRUPA’NIN HUKUKİ BİR SÜREÇLE İLGİLİ TÜRKİYE’YE KARŞI KÜSTAH TAVRI KABUL EDİLEMEZ

Milletvekili Öztürk TBMM Genel Kurulu’nda; başta bazı ülkelerin büyükelçileri ve Avrupa’nın bazı kurumlarının, bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili Türkiye’ye karşı küstah tavırlarının kabul edilemeyeceğini savunarak, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, daha önce farklı ülkelere yönelik verdiği ve yıllardır uygulanmayan kararlarını görmezden gelen bu sözde gelişmiş, çifte standartlılara sesleniyorum: Türkiye bu ucuz tehditlerinize kulak asmayacaktır. Bu bakımdan özellikle; Kavala davasının sürekli ve ısrarla gündemde tutulma çabası ile hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasını ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamaları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz.” dedi. 

ADALET BAKANLIĞI ÇALIŞANLARININ BEKLENTİLERİ KARŞILANMALI

Adalet Bakanlığı 2022 yılı bütçesi üzerine konuşmasına şu şekilde devam eden MHP’li Öztürk; “Adliyelerimizdeki tüm fedakâr çalışanlarımızın 2022 Yılı Bütçesinden beklentileri bulunmaktadır. Öncelikli olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ‘Adalet Hizmetleri Sınıfı’nın oluşturulması çok büyük bir beklentiyi çözüme kavuşturacaktır. Diğer taraftan adalet hizmetlerinin yürütülmesinde önemli sorumluluk alan ve özverili mesai yapan: Zabıt kâtibi, mübaşir, şoför, emanet memurları, denetimli serbestlik çalışanları, veznedar, icra memurları, icra, yazı işleri ve denetimli serbestlik müdürleri, bilgi işlem memurları, teknik personel ve cezaevindeki hemşire ve sağlık memurlarının da özlük ve mali hakları iyileştirilmelidir.” diyerek, Bakanlık bünyesinde görev yapan her meslek grubunun beklentilerinin karşılanmasını istedi.

BAKANLIKTA SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLAR KADROYA ALINSIN, TAZMİNAT ORANLARI ARTIRILSIN

Adalet Bakanlığı bünyesinde uzun süredir beklentilerin ilk sırasında yer alan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi hususuna da değinen Öztürk, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “İnfaz koruma memurlarımız aynı ortamda, aynı işi yaptıkları için öncelikle güvenlik güçlerimizin sahip olduğu, özlük ve ekonomik şartlara kavuşturabilmeliyiz. Bunun yanı sıra, sözleşmeli infaz koruma memurları ve Bakanlık bünyesindeki diğer sözleşmelilere, hiç olmazsa 2022’de kadro verilmesi büyük bir beklentiyi de karşılamış olacaktır. Bu gerçekleşene kadar adalet hizmetleri tazminat oranlarının ve ek göstergelerin yükseltilmesi de yerinde olacaktır. Bu kapsamda adalet çalışanları 3600 ek göstergeden mahrum bırakılmamalıdır.” diyerek, 2022 yılı bütçesinin bu beklentileri karşılayacağına inandığını söyledi.

İNFAZ KORUMA MEMURLARIMIZA YENİ HAKLAR VERİLSİN

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında infaz koruma memurlarına özel bir bölüm ayıran MHP’li Öztürk; “İnfaz koruma memurlarımıza yeterli mesai ücreti verilmesi, yıpranma hakkının tanınması, rotasyona tabi çalışma sisteminin getirilmesi, lojman ve kreş imkânının sağlanması ve en önemlisi, emekli olduklarında yeterli emekli maaşı alabilmeleri de sağlanabilmelidir.” diyerek, tüm infaz koruma memurlarının gözü, kulağı bütçe görüşmelerinde olduğunu vurguladı.

gundem71.com – Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!