Halil Öztürk TBMM’de Kırıkkale’ye Roket OSB Kurulması’nı İstedi
Gündem 71 Editörü • 7 Kasım 2023 23:12
Halil Öztürk TBMM’de Kırıkkale’ye Roket OSB Kurulması’nı İstedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşarak Kırıkkale’ye Roket OSB kurulmasını istedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kırıkkale’ye Roket OSB kurulması ve Kırıkkale’nin 4. veya 5. teşvik bölgesine alınarak yatırımlardan daha fazla pay alması noktasında görüşlerimizi ifade ettik.

Konu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada MHP’li Öztürk şu ifadelere yer verdi;

Sayın Bakan, değerli Bakan Yardımcılarımız, saygıdeğer milletvekilleri, kıymetli bürokratlar ve basın mensupları; öncelikle sizleri Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyor, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin hayırlara vesile olmasına temenni ediyorum.

Kıymetli milletvekilleri, Robert Gilpin, Susan Strange gibi uluslararası ekonomi politik alanında önemli teorisyenlerin de vurguladığı gibi, savunma ve güvenlik alanı ekonomi ve finans alanlarıyla sürekli bir etkileşim hâlindedir, bir ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki bağımsızlığı o ülkenin ekonomik ve finansal bağımsızlığını da arttırmaktadır.

Malumunuz, ülkemiz, Bakanlığımızın, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın yoğun çalışmaları ve özel sektörümüzün de katkılarıyla savunma sanayisinde küresel ölçekte çok önemli bir konuma gelmiş, bu alandaki dışa bağımlılığımız önemli ölçüde azalmıştır, İHA, SİHA gibi yüksek teknolojili ürünler de göğsümüzü kabartmaktadır.

Ayrıca, Ankara’mızda Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş, vekili olduğum Kırıkkale şehrimizde de Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. Bu tip OSB’ler ekosistemi güçlendirerek mevcut sanayi kapasitesini artırmaktadırlar.

Bu minvalde, roket ve roket sistemleri alanında da Kırıkkale’de bir ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasının savunma sanayisinin geliştirilmesi noktasında çok faydalı olacağı kanaatindeyim.

Bu noktada “Neden Kırıkkale?” sorusu akla gelebilir. Öncelikle, Kırıkkale “savunma” ve “sanayi” denildiğinde akla gelen ilk şehir olup Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun yatırımlarıyla gelişmektedir ve bu alanda da gerekli bilgi, birikim ve tecrübeye sahiptir. Ayrıca, roket ve roket sistemleri alanında çok önemli bir şirket olan ROKETSAN’ın da yeni yatırımını Kırıkkale’de yapmış olması büyük bir avantajdır ve muhtemel bir OSB’nin ana yüklenicisi olabilir.

Bunlarla birlikte, Kırıkkale, başkente yakınlığı ve ülkemizin merkezinde bulunması hasebiyle, kara yolu, demir yolu, hava yolu ulaşımı imkânlarıyla tüm ham madde ve ara mal tedarikinde avantajlı bir konumdadır. İkincisi, deprem tüm ülkemiz için tehdit oluşturduğu gibi savunma sanayimiz için de bir tehdit oluşturmaktadır.

En son 1938 yılında depreme maruz kalan Kırıkkale’de bir sonraki depremin birkaç on bin yıl sonra gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu açıdan, deprem ihtimali çok az olan bölgeler arasında yer almaktadır. Ayrıca, roket ve roket sistemleri ihtisas isteyen ve üretimin devam etmesi için nitelikli personele ihtiyaç duyulan bir alandır; Kırıkkale nitelikli insan kaynağını gerek şehirde bulunan üniversiteden, gerekse de yakın olan Ankara’dan sağlayabilmektedir. Tüm bu avantajlar dikkate alındığında, Kırıkkale’de roket ve roket sanayi sistemleri ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulmasının ülkemizin savunma sanayisinin daha da gelişmesine büyük bir katkı sağlayacağını yeniden vurgulamak isterim.

Değerli üyeler, konuşmamda değinmek istediğim bir diğer husus ise yatırım teşvik sisteminde vekili bulunduğum Kırıkkale özelinde bazı düzenlemeler yapılması talebimizdir. Sayın Bakanım, malumunuz, geçtiğimiz yıla kadar 4’üncü bölge olan Kırıkkale’nin bölgesi 3’üncü bölge olarak revize edilmiş, bu da Kırıkkale’deki yatırımlara devlet katkısı oranlarında düşüşe sebep olmuştur.

Bölgesel haritayı incelediğimizde, Kırıkkale’nin hemen civarında yer alan Çorum, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, gibi şehirlerin 4’üncü bölgede, Çankırı, Yozgat gibi şehirlerin ise 5’inci bölgede yer aldığı görülmekte, bu da söz konusu illere verilen desteklerin Kırıkkale’ye nazaran daha yüksek olmasına sebep olmaktadır.

Dikkat edeceğiniz üzere, çevresindeki bütün iller ya 4’üncü ya da 5’inci bölge Sayın Bakanım. Dolayısıyla bu kapsamda da Kırıkkale’ye yönelik talebimiz, bölgesel değerlendirmede Kırıkkale’nin 5’inci bölgeye yükseltilmesi, bunun mümkün olmaması durumunda ise zaten 2022 yılına kadar yani geçen yıla kadarki statüsü olan 4’üncü bölgeye geçmesidir.

Bunun yanında, bildiğiniz gibi, ülkemiz savunma sanayisinde ciddi bir ivme kazanmış olup bu ivmenin yakalanmasında yatırım teşvik sistemimizin de büyük bir katkısı olmuştur.

Nitekim, yatırım teşvik sistemimizde eğer yatırım savunma sanayisine yönelik ise şehir fark etmeksizin 5’inci bölge olarak değerlendirilmekte, böylece savunma sanayimiz isabetli bir şekilde yüksek teşviklerden faydalandırılmaktadır. Bu sistem makro düzeyde savunma sanayisini geliştirmekte, diğer taraftan söz konusu katkının çok yüksek olabilmesi adına bizim önerimiz, eğer savunma sanayisi yatırımı 3, 4 ve 5’inci bölgelerde yer alan illerimize yapılıyorsa bu yatırımın 6’ncı bölge olarak değerlendirilmesi ve böylece bu bölgelerde yer alan savunma sanayisinin daha da güçlendirilmesidir.

Yatırım teşvik sistemine yönelik bu iki önerimizin gerek Kırıkkale özelinde, gerekse Türkiye özelinde yatırımları daha da perçinleyeceğine inanıyor, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 2024 yılı bütçesinin hayırlara vesile getirmesini diliyor, bütçe çalışmaları için tüm bürokratlara ve Komisyon üyelerine saygılar sunuyor, başarılar diliyorum.

gundem71.com – Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!