Halil Öztürk TBMM’de Kırıkkale’yi Konuştu
Gündem 71 Editörü • 29 Kasım 2022 21:06
Halil Öztürk TBMM’de Kırıkkale’yi Konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, TBMM’de Kırıkkale’yi konuşarak ‘Kırıkkale sevdamız ile gerek yeni yatırım, gerekse tevsi yatırımlar konusunda çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir.’ dedi.

MHP Milletvekili Öztürk TBMM Genel Kurulu’nda Kırıkkale ile ilgili dikkat çekici konuşmasında şöyle dedi;

Malumları olduğu üzere hepimiz burada bir yandan yasama faaliyetlerimize devam ederken, diğer yandan da seçim bölgelerimizin ihtiyaçlarını, yatırımlarını ve taleplerini takip etmekteyiz.

Bu anlamda; geçmişten bu yana devam edegelen Kırıkkale sevdamız ile gerek yeni yatırım, gerekse tevsi yatırımlar konusunda çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir.

Çünkü bugün Kırıkkale eskiye oranla sahip olduğu sanayi birikimi, coğrafi konumu, büyüyen ekonomisi, lojistik merkezi olma potansiyeli, sektörel ve bölgesel teşvikleri ile yatırımcılar için bir cazibe merkezidir.

Rekabet gücünü belirleyen önemli unsurlardan birisi lojistik ve ulaşımdır. Kırıkkale, ulaşım açısından tam bir merkez kavşak konumundadır.

Bu bakımdan TCDD Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalarda, ‘25 Lojistik Merkez’ konusunda Kırıkkalemizi mutlaka kapsam içine alması gerektiğine inanıyoruz. En azından Kırıkkale’mizin 2019 yılından bu yana değerlendirilmeyi beklediği ‘Sektör Tabanlı Lojistik Merkezi’ müracaatı nihayete erdirilmelidir.

Diğer taraftan Kırıkkale’de faaliyetlerini sürdüren ve kuruluş mevzuatında değişiklik yaptığımız Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nda (MKE) çalışanlarımızın yüzü gülerken, kurumun da teknolojik alt yapısı ve modernizasyonu hızla devam etmektedir.

Yeri gelmişken MKE çalışanlarımızın birkaç talebini de ifade etmek istiyorum:

Taşeron çalışanların kurum bünyesine alınması, askeri fabrikalarda olduğu gibi ‘işe devamlılık primi’ adı altında ek ödenek sağlanması, eğitim durumlarına göre sicil değerlendirmesi yapılması gibi taleplerin dikkate alınmasını bekliyoruz.

Yine Kırıkkaleliler olarak gerek MKE, gerekse Roketsan’dan, işe alımlarında Kırıkkale’de ikamet eden gençlerimize pozitif ayrımcılık yapılmasını ve alım şartlarında Kırıkkale’de ikamet zorunluluğu bulunmasını istiyoruz.

Buradan güzide kuruluşumuz MKE’nin bazı yan ara mamullerini Kırıkkale sanayisinde ürettirmesi, kentimizin ekonomisine önemli katkılar sunacağını özellikle belirtmek isterim.

Tam bu noktada gerek MKE’nin yeni yatırımları, gerekse Roket-San’ın yaklaşık 10 milyar TL’lik yeni fabrika yatırımı projelerinin Kırıkkale ticaretine can suyu olacağını ve bu bakımdan çok önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Ancak Kırkkale’nin vizyonunun bu güzide yatırımlarla sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz.

Çünkü Kırıkkale Bozkırın İncisi olma hedefine ancak, çok daha fazla kamu ve özel yatırımlarıyla ulaşabilecektir.

Bu bakımdan Savunma sanayi ve Ar-Ge faaliyetleri projelerinde Kırıkkale’nin önceliklendirilmesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) yeni modernizasyon ve yatırımlarının desteklenmesi, Roketsan gibi Aselsan, Havelsan ve diğer savunma kurumlarımızın da Kırıkkale’ye yeni yatırım yapmalarının sağlanmasını Kırıkkaleliler olarak hasseten beklemekte olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum.

2023 yılı içinde bitkisel ve hayvansal üreticilerimizin yeni destekler ile desteklenmesi, tüm çiftçilerimizin; Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankası’na olan mevcut borçlarının, şartsız bir şekilde faizsiz, masrafsız yapılandırılması veya ötelenmesi ile elektrik ve su borçlarının da affedilmesi büyük önem taşımaktadır.

Diğer taraftan yeni yıl öncesi esnaf ve sanatkârımızın başta prim ve vergi borçları yeniden ele alınarak, uzun vade ve düşük faizle yapılandırılmalı, kullandıkları elektrik, doğalgaz, su gibi maliyetleri sübvanse edilerek bu kesime bir nebze soluk aldırabilmeliyiz.

gundem71.com – Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!