Halil Öztürk’ten TBMM’de Dikkat Çeken Açıklamalar
Gündem 71 Editörü • 15 Aralık 2022 16:42
Halil Öztürk’ten TBMM’de Dikkat Çeken Açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, TBMM’de görüşülmekte olan 2023 yılı Bütçesi üzerine söz alarak, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

PARLAMENTER SİSTEM TÜRKİYE’YE ZAMAN KAYBETTİRDİ

MHP Milletvekili Av. Halil Öztürk TBMM’deki konuşmasında Türkiye’nin siyasi tarihine değinerek; “Türkiye’nin siyasi tarihinde kısa ömürlü hükûmetler, koalisyon partileri arasındaki kamplaşmalar, hükûmet kurulmasında yaşanan pazarlık ve anlaşmazlıklar milletimizi adeta bezdirmiştir. Bakıldığında 1950’den günümüze Türkiye’de 17’si koalisyon ve 3’ü darbe hükûmeti olmak üzere, kısa süreli 48 hükümet kurulmuştur. Söz konusu bu nahoş durum; diğer demokratik ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’deki eski sistemin neden değiştirilmesi gerektiğini gözler önüne sermektedir. Bakıldığında aynı dönemde parlamenter sistem ile yönetilen İngiltere’de 15 hükümet, Almanya’da ise 24 hükümetin kurulduğu görülecektir. Türkiye’de sistemde yaşanan söz konusu kırılganlık, durağanlık ve zaman kaybı parlamenter sistemi zamanla işleyemez hale de getirmiştir. Bunu sebep göstererek yaşanan askeri darbeler neticesinde var olan kıt kaynaklarımız boşa heba edilmiş,  milletimizin hak ettiği demokrasi ve kalkınma hedeflerinden uzaklaştırmıştır.” dedi.  

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ TÜRKİYE’YE İSTİKRAR VE GÜÇ GETİRDİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’ye sağladığı avantajlara da Genel kurul konuşmasında değinen milletvekili Öztürk; “Aziz Türk Milleti; tarihi tecrübesi ve Parlamenter Sistem’den yılgınlığı ile 2018’de tercihini güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden yana kullanmıştır. Böylelikle Türkiye; amacı, güçlü devlet, etkin yönetim ve demokratik istikrar olan, millî iradenin doğrudan tecelli ettiği bir yönetim yapısı olan ‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçmiştir. Yeni Hükümet Sistemi; bir taraftan “Güçlü yönetim, etkin Meclis” için gereken şartları tesis ederken, diğer taraftan ülkemizin maruz kaldığı iç ve dış tehditlere daha güçlü bir karşılık verilebilmesinin imkânını da getirmiştir. Kurulduğu tarihten bu yana baktığımızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devlet ile millet bütünleşmiş, millî şuur ve egemenlik siyasetin tek belirleyicisi olmuş; yurtiçinde ve yurtdışında PKK, FETÖ, IŞİD ve diğer terörist yapılarla daha etkili ve güçlü bir mücadele sürecine girilmiştir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile milletimizin beklentileri ve planlanan projeleri süratle gerçekleştirilme aşamasına gelmiştir.” diyerek, yaşanan örnekleri dile getirdi. Öztürk; “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle idarede hızlı karar alma ve uygulama döneminin ne kadar gerekli olduğunu, Türkiye yaşadığı tecrübelerle görmüştür. Bu bağlamda; Türkiye hem büyük bir salgınla mücadele etmiş, hem de terörle ve de Suriye, Libya, Irak, Kıbrıs, Kafkaslar, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz’de yaşanan gelişmeler karşısında egemenlik haklarımızı koruma kararlılığı göstermiş ve göstermektedir. Bu nedenle kim ne derse desin; millî stratejik gücümüz olan ‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nden geri dönüş olmayacaktır.” dedi. 

TÜRKİYE CUMHUR İTTİFAKI İLE ATATÜRK’ÜN GÖSTERDİĞİ MUASIR MEDENİYETLER HEDEFİNE ULAŞILACAKTIR

Milletvekili Av. Halil Öztürk TBMM Genel Kurulu’nda Cumhur İttifakı’nın vizyonuna da değinerek; konuşmasına şöyle devam etti; “Cumhur İttifakı; değişen hükümet ve seçim sistemi sonucunda kurulmuş olan bir birlikten çok daha ötedir. Temelinde adanmışlık, inanmışlık ve kararlılık vardır. Bu minvalde Türk Milleti’ni Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler hedefinin ilerisine taşımak öncelikli hedeflerimizden bir tanesidir. Türklüğün ‘engin güneşini’ dünya denen imtihan yerinde, ‘Hakkın ve adaletin’ sesiyle ve de Aziz Milletimizin güçlü desteği ile yaymak istiyoruz.” dedi.

TÜRKİYE’NİN 2023, 2053 VE 2071 GÜÇLÜ HEDEFLERİ BELLİDİR

Cumhur İttifakı’nın, Türkiye’yi hedef alan saldırılar karşısında parti çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş ortaya koymaya ve Türkiye’yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya kararlı olduğunu belirten Halil Öztürk; “Bu kararlılık ve işbirliği ile ittifakımız Türkiye’yi bölgesel güç ve lider ülke yapacak 2023 hedeflerini gerçekleştirmenin yanı sıra, İ’la-yı Kelimetullah uğruna asırlarca dünya barışının ve adaletinin teminatı, İslam aleminin ve bütün mazlum milletlerin yegane ümidi olan Türkiye’yi küresel bir güç haline getirecek, 2053 ve 2071 vizyonun alt yapısını adım adım inşa edecektir.” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE DÜŞMANLARININ KORKULU RÜYASI

MHP Milletvekili Av. Halil Öztürk; “Milli birlik ve beraberliğinin ve de milli dirilişin sembolü olan Cumhur İttifakı’nın kuruluşundan bu yana Türkiye; Faiz lobilerine, silah simsarlarına, petrol şirketlerine, çıkar odaklarına, terör yapılanmalarına, Türkiye düşmanlarına boyun eğmediği gibi, her biriyle ayrı ayrı mücadele etmiş ve etmeye devam etmektedir. Türkiye ve Cumhur İttifakı aleyhine faaliyetleri süren ifade ettiğim tüm bu unsurların en büyük korkuları; AK Parti ve MHP’nin omuz omuza, yan yana, kardeşçe ortaya koyduğu birlik ve beraberlikten doğan memleket sevdası ve sahiplenici azim ve kararlılığıdır. Korkmakta haklılar çünkü Türkiye; Cumhur İttifakı ile 2023 seçimleri sonrasında da; tehditlere aldırmadan, egemenlik haklarını ve millî çıkarlarını korumak için her alanda olduğu gibi, savunma ve güvenlik alanında da etkin bir politika yürütmeye kararlıdır. Varlığımızı armağan ettiğimiz Türk Milleti inşallah; Cumhuriyetimizin 100. Yılı da olan 2023’te, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Cumhur İttifakına rekor bir oyla destek verecek, istikbale çok daha güçlü bir şekilde yürümeye devam edecektir” dedi.

gundem71.com – Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!