Hemşehrimiz Prof. Dr. Rafet Metin Kırıkkale Üniversitesi Rektörlük Görevine Adaylığını Açıkladı
Gündem 71 Editörü • 13 Ağustos 2022 19:59
Hemşehrimiz Prof. Dr. Rafet Metin Kırıkkale Üniversitesi Rektörlük Görevine Adaylığını Açıkladı

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Metin, Kırıkkale Üniversitesi rektörlüğüne aday olduğunu açıkladı. 

KIRIKKALE’NİN EVLADI OLARAK ÜNİVERSİTEMİZE HİZMET ETMEK İSTİYORUM

Metin; “Edindiğim tecrübeleri projelerle ve üniversitemiz bünyesinde açacağımız merkezler aracılığı ile memleketimize aktarmak istiyorum. Kırıkkale tarihi ve sosyo ekonomik yönü itibariyle savunma sanayinin kalbinde yer almaktadır. Özellikle ateşli silahların tasarım ve imalatında özel sektörün giderek artan yatırımları Kırıkkale Üniversitesi’nde kurulması planlanan Silah Sistemleri Araştırma ve Test Merkezi sayesinde ivme kazanacak, ülke genelinde ve özellikle ilimizde bulunan Silah Sanayi İhtisas OSB’de yer alan firmalarımıza hizmet verilecektir.

İlimizde faaliyet gösteren MKE ile tesis inşaatı devam eden ROKETSAN’ın uzun menzilli top, roket ve füze geliştirme çalışmaları süreklilik arz etmektedir. Hava savunma sistemlerinin de bir parçası olan balistik biliminde yetkin insan kaynağı oluşması, test ve geliştirme kabiliyetinin kazanılması, sektörün ihtiyaçlarına yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Kırıkkale Üniversitesi Balistik Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi kurulması amaçlanmaktadır.

Savunma sanayinde sürekli nitelikli eleman açığı olmasına rağmen mezunlarımız iş ararken zorlanmakta ve şehrimizde iş imkânı bulamadığı için ilimizin ekosisteminden ayrılmak zorunda kalmaktadır. Savunma Teknolojileri Yetkin Mühendis İstihdam Programı ile, Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizin 3. ve 4. sınıfta, savunma sanayi şirketlerimiz ile imzalayacağımız özel protokol ile bu şirketlerde yarı zamanlı çalışmasını azami ölçüde teşvik edip, mezun olduklarında kesintisiz bir şekilde çalışma hayatına geçmelerini amaçlamaktayız. Bu metod, ASELSAN ve TUSAŞ gibi kurumlarda hali hazırda uygulanmakta ancak üniversitemizde kullanılmamaktadır. Kırıkkale Üniversitesi Kariyer Planlama Merkezi ve Mühendislik Fakültesi koordinasyonu ile hem işveren açısından hem öğrencimiz açısından sayısız avantajlar barındıran bu sistem ile mezunlarımızın işe uygun yetişmelerini, işverenlerimizin de aradığı niteliklerdeki mühendisi istihdam etmelerini amaçlıyoruz.

Teknopark üniversite ve sanayi işbirliğinde yüksek önem ve kritik sorumluluğa sahiptir. Mühendislik arka planına sahip kadrolar ile güçlendirilerek; ilimizde yatırım yapan şirketler, mezunlarımız ve akademisyenlerimiz için cazibe merkezi haline getirilmelidir. Özellikle son sınıf ve yeni mezun öğrencilerimizin kendi fikirlerini hayata geçirmelerinde önemli fırsatlardan biri olan Tübitak 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG), Teknoparkımızın uygulayıcı kuruluşlar arasında yer alması sağlanarak, kuluçka merkezimiz ile koordineli olarak genç girişimcilere mentörlük yaparak, şehrimizi ve üniversitemizi inovasyon ve girişimcilikle anılır hale getirmede önemli bir kilometre taşı olacaktır.

Fen Bilimleri Enstitüsü, Savunma Teknolojileri A.B.D’nda, Savunma Teknolojileri Yüksek Lisans Programının üniversite ve sanayi işbirliğine katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesine ek olarak, ilimizdeki özellikle savunma sanayi şirketlerinin mühendislik dışı disiplinlerdeki insan kaynaklarının geliştirilmesinde önemli olan, orta ve üst düzey yöneticiler ile yönetici adaylarına yönelik, Savunma Teknolojileri Yönetimi MBA Programı’nın açılması amaçlanmaktadır. Tezsiz ve ikinci öğretim de olabileceği değerlendirilen program ile oluşturulacak kaynak Yetkin Mühendis İstihdam Programında kullanılacaktır

AMACIM ÜNİVERSİTE VE ŞEHRİMİZİ BİRLEŞTİRMEK

Metin; “ Tarihçi olmam hasebiyle özellikle üniversitemiz bünyesinde yer alan KATAM’ın (Kırıkkale ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi) aktif bir şekilde çalışmasını sağlayıp Kırıkkale’yi Tarihi ve kültürel özellikleri olmayan değil hakkı ile tanıtılmayan bir şehir olmaktan çıkaracağız. Yüksek Lisans, doktora çalışmalarım il bölgesi ile alakalı çalışmalardı. Bunun dışında yazdığım Konur kitabı , Tarih danışmanlığını yaptığım Son Bey Obalılar projesi ve yakında okuyucu ile buluşacak olan Tarih içinde Kırıkkale kitabımın İlimiz Tarihine önemli katkı sağlayacağı kanaatini taşımaktayım. Hemşehrlilerimiz  kendi köyünün tarihi geçmişini KATAM ‘da yayımlanan eserler sayesinde öğrenecek duruma gelecektir.

KIRIKKALE’Yİ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUM

“Âtıl projeler değil, hayata geçecek, ayakları yere basan sağlam projeler gerçekleştireceklerini  ifade eden  Metin; “ Bu projeler sadece Kırıkkale’mizin kalkınmasına yönelik olmayacak kısa vade de bölgenin gelişmesinde uzun vadede ise uluslararası bir vizyon ortaya koymak suretiyle şehrin ve üniversitenin gelişimi sağlanacaktır.

25 YILLIK HAYALİM

Metin “Babam Makine Kimya’dan emekli Kırıkkale sevdalısı bir adamdı. Hatırladığım kadarıyla Kıbrıs Barış Harekatında mermi üretim merkezinde gece gündüz çalışıp eve sayılı gelirdi. Onun bu özverili çalışması benim ve kardeşlerimin vatan ve millet anlayışını derinden etkilemiştir. Hep içimden geçirirdim; bir gün Allah nasip eder de memlekete hizmet  yolunda bir adım atabilir miyim diye Kırıkkale Üniversitesinde okutmanlıkla başlayan yorucu süreç  akademik kariyerin en üst noktası olan Profesörlükle neticelendi. Şimdi sıra doğduğum büyüdüğüm memleketimiz için canla, başla çalışma zamanı İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı’mız da tensip buyurur ve çalışma imkânı buluruz. Rahmetli Neşet Ertaş’ın dediği gibi “Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez”  önemli olan o yola girmek ve görünür kılmak olmalıdır.

PROF. DR. RAFET METİN KİMDİR?

rafet-metin-kimdir-dekan-kirikkale-universitesi Hemşehrimiz Prof. Dr. Rafet Metin Kırıkkale Üniversitesi Rektörlük Görevine Adaylığını Açıkladı

Prof. Dr. Rafet Metin 01.01.1969 Yılında Kırıkkale’de doğdu. İlköğrenimini Kırıkkale 50. Yıl İlkokulunda tamamladı.  Orta ve lise öğrenimini Kırıkkale İmam Hatip Lisesinde  tamamladı.1991 Yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden  mezun oldu. 1997 Yılında Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre XVI yüzyılda Kırıkkale İl Bölgesi (Keskin, Konur, Dinek Nahiyeleri) isimli Yüksek Lisans tezi ile Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ Tarih Anabilim dalından mezun oldu.  2007 Yılında XVI. Yüzyılda Orta Anadolu’da Nüfus ve Yerleşme (Bozok, Kırşehir, Niğde, Nevşehir ve Keskin Örneği) isimli doktora tezi ile Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarih Anabilim dalından mezun oldu.  Metin 1992-1993 yılları arasında Şanlıurfa’da başlayan öğretmenlik mesleğine 1993-1998 yılları arası Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü Dede Kokut İlköğretim Okulu’nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak devam etti.1998-2009 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi’nde İnkılap Tarihi okutmanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalına Doktor Öğretim Üyesi olarak atandı. 

HALEN BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR

rafet-demir-kirikkale-universitesi-adayim Hemşehrimiz Prof. Dr. Rafet Metin Kırıkkale Üniversitesi Rektörlük Görevine Adaylığını Açıkladı

2009-2010 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.2010-2020 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal bilimler Eğitimi Bölüm Başkanlığı ile birlikte Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı başkanı olarak görev yaptı. 2015-2020 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında Doçent olarak görev yaptı. 2020 Yılında Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalına Profesör olarak atandı. 2020 yılında Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesine asaleten Dekan olarak atandı. Halen bu görevi sürdürmektedir. 2020-2022 yılları arasında Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığını vekaleten üstlendi. Prof. Metin’in alan ile ilgili olarak çok sayıda Ulusal ve Uluslararası dergilerde makaleleri bulunmakla birlikte, Tarihi Belgeler Işığında Konur Kazası, XIX. Yüzyıl belgelerine dayanarak Kırıkkale Dinek Nahiyesi içerisinde bulunan 42 karye (köy) nin sosyal ve ekonomik yapısının tahlil edildiği Tarih İçerisinde Kırıkkale, Bolu Tarihine katkı sunan 839 Numaralı Şer’iyye Siciline Göre XVII. Yüzyılın Sonlarında Bolu isimli kitapları bulunmaktadır.  İyi derecede İngilizce ileri derecede Osmanlı Türkçesi ve orta derecede Arapça bilen Prof. Metin, evli ve iki çocuk babasıdır.

gundem71.com – Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!