İsim ve Soyisim Nasıl Değiştirilir?
Gündem 71 Editörü • 8 Mart 2023 21:18
İsim ve Soyisim Nasıl Değiştirilir?
Kırıkkale Haber

Tek seferliğine 24 Aralık 2022 tarihine kadar e-devlet üzerinden yapılabilen isim ve soyisim değiştirme başvuruları ile birçok vatandaş isim ve soyismini değiştirmek için talepte bulundu. Daha öncesinde yalnızca Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılacak olan isim değiştirme ya da soyisim değiştirme davası ile değiştirilebilen isim veya soyisim, böylece kısıtlı bir süre için basit bir e devlet başvurusu ile değiştirilebilir hale getirildi. Ancak 24 Aralık 2022 tarihi itibariyle artık bu durum sona ermiş vaziyette, bu nedenle isim veya soyismini değiştirmek isteyen kişilere Ankara avukat ile çalışmaları tavsiye edilmektedir. Peki şu anda isim veya soyismini değiştirmek isteyen kişiler nasıl bir yol izlemeli?

İsim veya Soyisim Değişikliği Davası

Herkes, haklı sebeplerin varlığını ileri sürmek suretiyle isminin veya soyisminin değiştirilmesini yetkili ve görevli mahkemeden talep edebilir. Haklı sebepler, her somut olay açısından farklılık gösterebilmektedir. Yargıtay kararları uyarınca “haklı sebep” olarak kabul edilecek nitelikte olduğuna hükmedilen bazı sebepler aşağıdaki gibidir:

  • Kişinin sosyal çevresinde sahip olduğu isimden farklı bir isim ile tanınıyor olması,
  • İsim veya soyismin gülünç olması veya herhangi bir başka sebeple alay konusu edilmesi,
  • Kişinin babası ile iletişiminin bulunmaması, aralarında husumet bulunması vb.
  • Kişinin isminin bir başkasıyla aynı olması ve bunun sonucu olarak toplumda yanlış anlaşılmalara maruz kalması, örneğin kişinin azılı bir suçlunun ismini taşıması,
  • Kişinin isim veya soyisminin yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermesi ve bu durumun gündelik yaşamını etkileyecek nitelikte sonuçlarının olması,
  • Türk vatandaşlığına girmiş olan kişinin Türk ismi almak istemesi,
  • Din değiştirmiş kişinin mensup olduğu dine uygun bir isim almak istemesi,
  • İsim veya soyismin genel ahlaka, milli veya dini değerlere veya örf ve adetlere aykırı olması

İsim Değiştirme Davasında Tanık Beyanının Önemi

Tanık beyanı, senetle ispat kuralı gibi usule ilişkin hususlar haricinde genellikle çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü kişiler arasında gerçekleşen ilişkileri belgelemek için kullanılabilecek olan delillerin başında, tanık beyanı gelmektedir. Kişiler, isim değiştirmeye yönelik ihtiyaçlarını ispatlamak amacıyla tanık beyanından yararlanabilir. Tanık beyanı, özellikle kişinin sosyal çevresinde sahip olduğu isimden farklı bir isim ile tanınıyor olması hususunun ispatlanması yönünde önemli bir delil olagelmektedir.

Kaynak: https://www.delilavukatlik.com/post/isim-degistirme-soyadi-degisikligi-davasi