Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği 4. Değerlendirme Toplantısı Kırıkkale Üniversitesinde Yapıldı
Gündem 71 Editörü • 19 Haziran 2023 22:29
Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği 4. Değerlendirme Toplantısı Kırıkkale Üniversitesinde Yapıldı

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) 4. Değerlendirme Toplantısı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan başkanlığında Rektörlük Senato Salonunda yapıldı. 

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Başalan ve Prof. Dr. Erol Yılmaz, KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Recep Çalın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Aydın, KÜSİ Akademik Kurulu ve Sanayi Kurulu üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Mehmet Başalan, “Hepiniz hoşgeldiniz.2019 yılında dış paydaşlarımızın en önemlilerinden biri olarak oluşturduğumuz KÜSİ Sanayi Kurulu ve iç paydaşlarımızın en önemlilerinden biri olan KÜSİ Akademik Kurullarımızı periyodik olarak toplamayı ve sektörün sorunlarının Üniversitemizin eğitim-öğretim müfredatlarına nasıl uygulanacağını, araştırmalarımızı sektörün problemlerini çözmek için nasıl yönlendireceğimizi, üniversitelerin üçüncü görevi olan toplumsal katkı, topluma hizmet uygulamalarının ne şekilde yapılacağını tavsiye edeceğiniz toplantılarımızı düzenliyorduk. Pandemi tüm sektörlere etki ettiği gibi kurulumuzun da toplanmasını bir süre öteledi. Bu nedenle uzunca bir süre ayrı kaldık ama amacımız; her iki kurulumuzun da sektörün ihtiyaçlarına yönelik hangi çalışmaları planlayabileceği, sektörün mezunlarda aradıkları niteliklerin neler olduğu, müfredat güncelleme konusunda tavsiyelerle ilgili değerlendirme yapması ve görüş alışverişinde bulunmasıdır. Üniversitemizin şehrimizde, bölgemizde, ülkemizde ve uluslararası alanda ürettiği bilimi, bilgiyi ve teknolojiyi nasıl sektörle, sanayiyle buluşturacağını ve insanlığın hizmetine sunacağını tartışacağımız bir toplantı planladık. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin öğrencilerimizin kariyer tercihlerini belirlemede ve istihdamlarında önemli katkıları olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yılmaz, “Şehrimizin değerli iş adamları ve sanayici temsilcileri, değerli hocalarım hepiniz hoş geldiniz.  Üniversitelerin temel misyonlarından biri olan iş birliğini önemseyen bir üniversite olarak ülkemizin genel anlamda kalkınmasına ve gelişmesine, Kırıkkale şehri ve Kırıkkale Üniversitesi olarak katkıda bulunmak amacıyla birlikteyiz ve birlikteliği geliştirme kararlılığındayız. Daha önce yine bu salonda elim deprem hadisesi  nedeniyle gerçekleşmeyen Orta Anadolu Kariyer Fuarı’na sizlerin katılımı için çağrıda bulunmuştuk. O kadar geniş bir katılım yoktu. İnşallah bundan sonra öğrencilerimizin stajları ve mezuniyetleri sonrasında istihdamları konusunda birlikte hareket edebilmek için kariyer fuarlarına çok önem veriyoruz. İnşaallah önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek olan  kariyer fuarlarına sizlerin yoğun katılım ve desteğini bekliyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, Üniversitemizin kamu ve sanayi sektörü ile başarılı çıktılar elde ettiği iş birlikleri kurduğunu ifade ederek,  “Kamu, Üniversite ve Sanayi işbirliği ifadesini herkes çok defa duymuştur. Birçok kurum bunun gelişmesi için çalışıyor ve mevzuat altyapısını kurmuş olsa da bazı noktalarda eksiklikler görülebiliyor. Üniversitemiz, sanayiciler ve iş insanları açısından baktığımızda kendi adıma çok büyük bir sıkıntı görmüyorum. Üniversitemiz açısından protokoller yapılarak ürünler çıkarıldı. Daha önce KÜSİ Sanayi Komisyonu’nda olan bir şirketimiz Ar-Ge Merkezini açtı ve onunla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Proje çalışmaları Üniversitemiz ve sektör arasında yaygın bir şekilde devam etmektedir. Kamu, Üniversite ve Sanayi işbirliği kavramı Kırıkkale Üniversitesi ve paydaşları açısından baktığımızda iyi bir noktaya geldi. Bunun ispatı da Üniversitemizi değerlendiren ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının göstergeleridir. Tabi bu seviyeyi daha ileri taşımamız gerekiyor. Kırıkkale Üniversitesi sosyal katkı anlamında halkımızın hizmetindedir. Sektör açısından da tüm birimlerimizle sektörümüzün hizmetindeyiz. Sizler aynı zamanda farklı sektörlerin temsilcilerisiniz. Kendi alanınızla ilgili olarak bizlere görüş bildirecek ve bir nevi bizleri denetleyecek olanlar sizlersiniz. Bakanlıkta çalıştığım dönemde 26 imalat sektörünün hepsini ziyaret ederek çatı ve alt kuruluşlarla bir araya geldim. Bu toplantılarda sektör temsilcileri bana üniversitelerin öğrencilere teorik bilgiyi uygulamalı olarak göstermelerini, öğrencilerin sektöre pratik beceriler kazanmış şekilde adım atmasını istediklerini söylüyorlardı. Dolayısıyla bizler, sizlerin dış görüşleri ile kendimizi revize etmeliyiz. Hocalarımız sizin sektörünüzü takip ediyorlar ve biliyorlar ancak gözden kaçırdığımız noktalar olup olmadığını bu toplantılarda görüşeceğiz. Toplantının Haziran ayında yapılması iyi oldu. Bizler her sene olduğu gibi bu sene yaz aylarında öğretim planlarımızı gözden geçireceğiz. Bölüm ve programlarımızın güncel konularının neler olduğu ve bu konuların müfredata nasıl adapte edileceğiyle ilgili akademik birimlerimizle gerekli çalışmaları yapacağız. Toplantımız bu açıdan çok kıymetli. Sizlerin yapacağı değerlendirmeler eğitim-öğretim faaliyetlerimizi en iyi şekilde düzenlemek açısından önem taşıyor. Bir diğer husus ise 2053 Arama Konferansı’nda 17 konu başlığı altında şehrimizin geleceği ile ilgili bir strateji belgesi hazırlandı. Önümüzdeki dönemde sizlerin, iç ve dış paydaşlarımızın katkılarıyla Kırıkkale Üniversitesi’nin eğitim-öğretimini, organizasyon yapısını geleceğe göre nasıl düzenleyebileceğimizle ilgili bir strateji belgesi hazırlayabiliriz. Bununla ilgili fikrinizi de almak isterim. Katılımlarınız için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Toplantı KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Recep Çalın’ın KÜSİ’nin 2018 yılından bu yana yapmış olduğu çalışmaları hakkındaki sunumu ile devam etti. Prof. Dr. Recep Çalın, sunumunda KÜSİ Sanayi Kurulu ve KÜSİ Akademi Kurulu’nun yaptığı faaliyetler, projeler, kurslar ve KÜSİ’nin bundan sonraki hedefleri üzerine bilgi vedi.

Öğrencilerin mezun olmadan mesleklerini, çalışma alanlarını yakından tanımaları gerektiğini belirten Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Aydın, “Daha önceki üniversite sanayi iş birliği çalışmalarında söylediğim gibi hangi bölümde hangi fakültede olursa olsun öğrencilerin, haftada bir veya ayda bir organize sanayi bölgemize gelmelerini ve bir günlerini orada geçirmelerini istiyorum. Bu toplantılar ve organizasyonlar çok değerli ancak bu toplantıları çıktı alacak bir şekilde dönüştüremezsek kısır bir dairede dönüp dururuz. Bu toplantıları faydaya dönüştürmenin adımlarını atmalıyız. Teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda konuşma yapan Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, “Ülke ve şehir olarak üreticinin ve sanayicinin, küçük imalatçının en büyük sıkıntısı ara eleman ihtiyacıdır. Türkiye’de işsizlik ortalaması yüzde 11. Kırıkkale’de de bu oran yüzde 11-12 civarında. Oda Başkanı olarak şehrimizde işsizlik sorunu olduğuna inanmıyorum. Arkadaşlarımızın da bana katılacaklarını düşünüyorum. İnşaat işi ile de iştigal ediyorum ve bu alanda çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Üniversitelerimizin lisans ve önlisans programlarında öğrencileri mezun ediyoruz ancak ara eleman ihtiyacımız var. Otomasyona geçen firmalar olsa da temelinde insana ihtiyaç duyulan işlerimiz var. Bu noktada iş birliğimizden çıkan sonuçları sahada uygulayacağız. Uygulamak zorundayız yoksa çalışacak insan bulamayacağız. Memleketimizi önceleyen, idealist ve iş ahlakına sahip insanlara ihtiyacımız var. Teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, KÜSİ Akademik Kurul ve Sanayi Kurulu üyeleriyle sektörde yapılan çalışmalar, sektör temsilcilerinin Üniversitemizden beklentileri, sanayicilerin karşılaştıkları problemlerin  çözümü konusunda fikir alışverişinde bulundu. 

Toplantıda Kırıkkale Üniversitesi ile Konsept Piroteknik ve Metalurji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve  Akdaş Döküm ve Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında lisansüstü öğrencilerin ilgili kuruluşlarda kısmi zamanlı olarak çalışmalarını, Ar-Ge’ye yönelik tez, proje ve laboratuvar çalışmaları yapmalarını kapsayan iş birliği protokolleri de imzalandı.

Program, günün anısına toplu fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.

gundem71.com – Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!