Kırıkkale İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Miraç Kandilini Kutladı
Gündem 71 Editörü • 5 Şubat 2024 23:24
Kırıkkale İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Miraç Kandilini Kutladı
Kırıkkale Haber

Kırıkkale İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Miraç Kandili mesajı paylaştı.

Yaşar Konuşmasında; “Muhterem Kırıkkaleli Kardeşlerim, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’ in gecenin bir vaktinde Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya, oradan da göklere seyahat ettirildiği, Sidret-ül Münteha’ya ulaştırıldığı Miraç Gecesini 6 Şubat 2024 Salı günü idrak edeceğiz. Cenab-ı Allah İsra Suresi’nde; “Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür.” (İsra-1) buyurmuştur. Peygamberimizin hayatı içinde önemli bir yeri olan Miraç, Allah’ın sevgili Resulü Hz. Muhammed (s.a.s)’den başka hiç kimseye vermediği ilahi bir ihsandır. Peygamberimiz için pek büyük şan ve şerefle dolu olan Miraç mucizesi, biz Müslümanlar için de ilahi rahmetler ve lütuflarla doludur”.

“Kıymetli kardeşlerim, Allah Resûlü (s.a.s) bu ilahi rahmetler ve lütuflarla dolu Miraç yolculuğundan ümmeti için büyük önem arz eden üç hediyeyle dönmüştür. Bu hediyeler, 1. Allah ile kul arasındaki güçlü iman bağının tezahürü, yönünü kıbleye dönen, alnını secdeye koyan müminin manevi yükselişi, bedenen olduğu kadar zihnen ve kalben de insanı kuşatan, insanı güzel ahlaklı, dürüst, mütevazı, merhametli ve adil olmaya yönelten beş vakit namaz, 2. Bize iman esaslarını, kulluk şuurunu ve sorumluluk bilincini hatırlatan, dünyada yapıp ettiğimiz her şeyin bir hesabı olduğunu bildiren ve Rabbimize içtenlikle nasıl dua ve yakarışta bulunacağımızı öğreten “Âmenerresûlü” olarak bildiğimiz ve her gün yatsı namazından sonra okuduğumuz Bakara Sûresi’nin son iki âyeti, 3. Ümmet-i Muhammed’den Allah’a ortak koşmayanların günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir”.

“Böyle müstesna bir gece vesilesi ile sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’e bu gece vahy edilen, insanlığı mutluluğa götürecek prensipleri de hatırlamak lazımdır. Çünkü Necm Suresinin 10. ayetinde Miraç’ın ruhi hallerinden söz edilirken “Böylece Allah kuluna vahyini iletti” buyurulmaktadır. Bu hakikatler İsra Suresi 23-39. ayetlerinde geçen: “Allah’a ortak koşulmayacağı, yalnız O’na kulluk edileceği ve yalnız O’ndan yardım isteneceği, anne-babaya hürmet edileceği ve onların dualarının alınacağı, zinaya yaklaşılmayacağı, haksız olarak kimsenin canına kıyılmayacağı, yetimlere iyi muamele edileceği, ölçü ve tartıda doğruluk üzere olunacağı, bilmediğimiz bir şeyin ardından körü körüne gidilmeyeceği ve şuurlu hareket edileceği, yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürünmeyeceği” prensipleri hiç şüphe yok ki toplum için gerekli bütün ahlak ve fazilet kurallarını ihtiva etmektedir. İşte Miraç gecesi böyle mübarek bir gecedir. Dünya ve ahiret saadetine erişmek için bu gerçeklere kulak vererek geceyi ihya etmeliyiz”.

“Bu gecede her zamankinden daha fazla duaya sarılalım, Peygamber Efendimizin: “Sizden her kime dua kapısı açılmış ise, ona rahmet kapıları açılmıştır. Allah’tan bir şey istenecekse afiyetten daha güzel bir şey istenemez. Dua, başa gelen ve henüz yaşanmayan belâlara karşı fayda sağlar. Ey Allah’ın kulları, duaya sarılınız!” kutlu nasihati doğrultusunda zorluklarımızı kolay, şerleri hayırlara tebdil, kardeşliğimizi daim ve güçlü eylemesi, hastalarımıza acil şifalar lutfetmesi, devletimizin bekası, milletimizin ve bütün Müslümanların birlik ve beraberliği, bütün insanlığın mutluluğu ve huzuru için bol bol dua edelim. Kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç Gecesinde, zihinlerimize berraklık, kalplerimize ferahlık, akıllarımıza genişlik ve hayatımıza huzur getirmesini dileyerek 6 Şubat 2023 tarihinde, tam bir yıl önce yaşadığımız büyük deprem felaketi başta olmak üzere vatanımızın, milletimizin ve tüm insanlığın bu tür felaketleri yaşamaması için samimi bir kalp ile dua edelim. Ahirete irtihal edenlere rahmet, yakınlarına sabr-ı cemiller dileyelim. Her türlü zorlukla mücadelede bizlere birlik ve beraberlik, sabır ve metanet, basiret ve dirayet lutfeylemesini Yüce Allah’tan isteyelim”.

“Değerli Kardeşlerim, Bu duygularla Miraç Gecenizi tebrik ediyor, bu gecenin bütün Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesini ve insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını, Yüce rabbimizin şefkat ve merhametiyle acılarımızı dindirmesini, Ülkemizi, milletimizi, âlem-i İslam’ı deprem, sel ve yangın gibi her türlü afetten, kaza ve beladan muhafaza eylemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyor, deprem felaketinde hayatını kaybetmiş kardeşlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlarına sabr-ı cemiller diliyorum. Ayrıca Filistin, Myanmar ve Doğu Türkistan Uygur Türklerinin çektikleri çilelerin, yaşadıkları ıstırapların son bulmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim”. Dedi.

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!