Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Murat Ağırtaş’tan Sağlık Haftası Mesajı
Gündem 71 Editörü • 7 Nisan 2023 21:38
Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Murat Ağırtaş’tan Sağlık Haftası Mesajı

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş Sağlık Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ağırtaş mesajında şu ifadelere yer verdi;

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre sağlık, yalnızca hastalık ve sakatlıkların olmayışı değil; fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halidir. Sağlık ırk, din, politik görüş, ekonomik ve sosyal durum ayrımı yapılmaksızın her insanın temel haklarından biridir.

Dünya Sağlık Günü ve haftası; dünya ülkelerinin bir araya gelerek sağlığın geliştirilmesi, dünyanın güvenliğinin sağlanması, incinebilir gruplara hizmet edilmesi ve herkesin sağlıklı ve iyi olma haline erişebilmesi için 1948 yılında kurdukları Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluşunun yıl dönümüne denk gelen gündür. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü, her yıl tüm dünyada güncel ve gelecekte olması beklenen sağlık sorunlarıyla mücadele için eyleme geçmek üzere bir motivasyon aracı olarak kutlanmaktadır.

Dünya Sağlık Günü ve haftasının bu yıl ki teması “HERKES İÇİN SAĞLIK”tır. “Herkes için sağlık” hedefi, herkesin sürdürülebilir bir dünyada, barış ve refah içinde sağlıklı bir yaşam sürmesini hedeflemektedir. Sağlık temel bir insan hakkıdır. Herkes ihtiyaç duyduğu zamanda, ekonomik sorunlar ile karşılaşmadan, ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine erişebilmelidir. Sağlıklı yaşam, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı bir haktır. Sağlık kavramı hayatımızda hiç bir kavramla değiştirilemez veya ölçülemez. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı olan bireyin sağlıklı olması gerekir. Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlar da sağlıklı olur.

COVID-19 süreci ve ülkemizin yaşadığı depremler ve diğer afetlerin neden olduğu acil sağlık durumları, insani ve iklim krizleri, ekonomik zorluklar ve savaş, ülkemizin Herkes İçin Sağlık yolculuğunu daha acil bir hedef hale getirmiştir. İlimizde sağlık ordumuzla, merkez ve ilçelerimizde bulunan beş hastanemiz, 94 aile hekimliği birimimiz, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz, Verem Savaş Merkezimiz, Sağlıklı Hayat Merkezimiz, Halk Sağlığı Laboratuvarımızla Herkes İçin Sağlık misyonuyla hizmet vermekteyiz. Dünya Sağlık Haftası’nda bütün vatandaşlarımıza, sevdikleriyle birlikte sağlıklı bir yaşam diliyor, vatandaşlarımızın ve tüm çalışanların Sağlık Haftasını kutluyorum.

gundem71.com – Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!