Kırıkkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alımı Yapıyor
Gündem 71 Editörü • 21 Şubat 2021 13:08
Kırıkkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alımı Yapıyor

Kırıkkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı geçici 5 bayan proje temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER 

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan dilekçe istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.

**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların medeni haklarını kullanmaehliyetine sahip olması zorunludur. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 22 yaşını tamamlamış, 55 yaşını doldurmamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların en az okuryazarlık belgesine sahip  olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Son başvuru tarihi 22.02.2021 günü olup başvurular Kırıkkale Valiliği Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:39 Hükümet Konağı C Blok Bodrum Kat Merkez Kırıkkale adresine yapılacaktır.

kirikkale-sydv-1 Kırıkkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alımı Yapıyor

Kaynak: kariyerkamu.com