Kırıkkale Üniversitesinde Yapılan Covid-19 Testi Sayısı 3 Bine Yaklaştı
Gündem 71 Editörü • 29 Nisan 2020 12:14
Kırıkkale Üniversitesinde Yapılan Covid-19 Testi Sayısı 3 Bine Yaklaştı

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, koronavirüsle mücadele çerçevesinde Kırıkkale Üniversitesi’nde alınan tedbirler ve yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Bilindiği üzere ülkemiz, tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsle bütün kurumları ile mücadele etmektedir. Üniversitemiz de koronavirüsle mücadele kapsamında, devletimizin ve Yükseköğretim Kurulu’nun açıklamış olduğu tedbirler çerçevesinde üniversite içerisinde ve hastanemizde birçok uygulamayı hayata geçirmiştir.
Bu mücadelede ülkemizin aldığı tedbirler kapsamında, Üniversiteler 16 Mart 2020 tarihinden itibaren üç hafta süreyle tatil edilerek derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına karar verilmiş, ardından bu karar bütün bahar dönemini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Derslere uzaktan eğitimle devam edileceğine dair kararın açıklanmasının hemen ardından, Uzaktan Eğitim Merkezimiz, var olan uzaktan eğitim altyapımızı güçlendirmiştir. Bu süreçte Üniversitemiz, derslerde herhangi bir aksaklık olmadan ve öğrencilerimize hafta kaybı yaşatmadan 23 Mart 2020 tarihinde kendi uzaktan eğitim sistemi ile derslerine başlayan az sayıda üniversiteden biri olmanın haklı gururunu yaşamıştır. Bin ikiyüzün üzerinde akademisyen, otuz beş bini aşan öğrenci ve günlük ortalama bin dersin yapıldığı sistemimiz, eksiklikleri giderilerek her geçen gün daha da iyiye gitmektedir. Süreç içerisinde öğrencilerimize gereken her türlü bilgilendirme ve açıklamalar yapılarak mağduriyetlerine asla izin verilmemektedir.
Üniversitemizde akademik ve idari personele yönelik de bir takım tedbirler uygulanmıştır. Kampüsümüze giren her personel, güvenlik görevlilerimiz tarafından ateşi ölçülerek içeriye alınmış, ateşi yüksek olanlar hastanemize sevk edilerek gerekli tetkikler yaptırılmıştır. Bütün akademik ve idari birimlerimize dezenfektan dağıtılmış, bu süreçte temizlik ve hijyene çok önem verilmiştir. Personelimizden engelli, hamile ve sürekli hastalığı olanlar idari izinli sayılmıştır. Diğer personelimizin ise sosyal mesafenin gereği olarak bürolarda toplu şekilde çalışmalarının önüne geçilmiş; 1,5 yıl önce başlattığımız dijital üniversite olma yönündeki çalışmaların semeresi olarak uzaktan çalışma imkanı, zorunlu olarak kuruma gelen personelimizin ise her büroda tek kişinin çalışması için esnek çalışma imkanı verilmiştir.”

“COVID-19 ile mücadelede gerek donanım gerekse akademik açıdan son derece yetkin olan Üniversite Hastanemiz de önemli bir rol oynamaktadır. Üniversite hastanemiz salgının başından itibaren akademik bir kurum olmanın verdiği refleks ile bir dizi uygulamayı hayata geçirmiştir. Türkiye’de ilk pozitif vaka saptanmadan önce, Enfeksiyon Hastalıkları Kontrol Komitesi tarafından, kendi birimi içinde bilgilendirme toplantılarına başlanmıştır. Bugüne kadar da akademik personel, sağlık personeli, yardımcı sağlık personeli ve idari personelin eğitimleri Üniversitemizde kesintisiz devam etmiştir. Hastane içinde ekran yayınları, broşür ve sağlık personeli ile halkımız bilgilendirilmeye başlanmış ve devam edilmektedir. Türkiye’de vaka görülmeye başlanması ile birlikte Yükseköğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın birbirini takip eden genelgeleri de göz önüne alınarak birçok noktada hızlı adımlar atılmıştır. Hem Üniversite hastanemizde Pandemi Kurulu oluşturulmuş hem de İl Pandemi Kuruluna katkı sunulmuş ve tıpkı influenzapandemilerinde olduğu gibi pandemi planı yapılmış ve Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak bu plan hayata geçirilmiştir. Bu plan kapsamında, Pandemi Servisi ve COVID-19 Yoğun Bakım Ünitesi oluşturulmuştur. Hastane binamızın ana giriş noktasına bir triaj alanı oluşturulmuş, yurt dışından gelme veya yurt dışından gelen ile temas öyküsü sorgulanmış, ateş ölçümü yapılarak hasta girişi kontrol altına alınmaya başlanmıştır. Acil servisimiz dışına da 2 konteyner kurularak COVID-19 polikliniği oluşturulmuş, yetişkin ve çocuk hastaların burada değerlendirilmesine başlanmıştır. Böylece olası vakaların hızlıca izole edilmesi amaçlanmıştır.”

“Üniversitemiz, pandemi testinin Kırıkkale’de yapılması konusunda öncülük etmiş ve mevcut olan PCR laboratuvarını COVID-19 testine uygun hale getirmiştir. Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli izinler alındıktan sonra COVID-19 PCR testi, 26.03.2020 tarihi itibariyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi PCR laboratuvarında uzman bir ekip tarafından yapılmaya başlanmıştır. Böylece Kırıkkale, Ankara’ya bağımlı olmaktan kurtarılmıştır. Test sonuçları aynı gün içinde veya 1 gün sonra verilmeye başlanmıştır. Bu sayede COVID-19 taşıyanların erken izolasyonu ve salgının kontrolü ile hasta kişilerin erken teşhisi ve tedavisine imkan sağlanmıştır. Üniversitemiz PCR laboratuvarının, iki aktif bir yedek PCR cihazı ile günlük 500 test yapma kapasitesi vardır. Bu kapasite, gerektiğinde Üniversitemizin diğer laboratuvarlarındaki PCR cihazlarının kullanıma katılması ile artırılabilme imkanına sahiptir. Üniversitemiz, Yüksek İhtisas Hastanemizin de tüm PCR testlerini yapmakta olup sadece Kırıkkale’ye değil komşu il Çankırı’ya da test hizmeti vermektedir. COVID-19 PCR testinin yapılmaya başlandığı 26.03.2020 tarihinden 26.04.2020’ye kadar yapılan test sayısı 2957 olup bunun 676 adedi Çankırı’ya aittir.”

“COVID-19 testi pozitif çıkan ve zatürre tanısı olmayan hastalar hem testlerinin yapılması hem de tedavilerinin sürdürülmesi noktasında Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalımızca takip edilmektedir. Ayrıca Yüksek İhtisas Hastanesi’ne de enfeksiyon hastalıkları anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Tıbbi malzeme desteğinin devletimiz tarafından sağlanmasının yanında, sürdürülebilirlik kapsamında Üniversite eczanemiz tarafından dezenfektan üretilmeye, terzimiz tarafından da maske dikilmeye başlanmıştır. Hastanemiz, 3. basamak bakım gerektiren COVID-19 dışı hastalara da hizmet vermeye devam etmektedir. Üniversitemiz Danışma Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (DRUAM) bu kritik süreçte hem personelimiz ve öğrencilerimiz hem de halkımız için doğru ve sağlıklı bilgilendirmeler yapmaktadır. Bu süreçte ve sürecin ardından koronavirüs sebebiyle uzun vadede oluşabilecek ruh sağlığı problemlerini engellemek üzere, DRUAM tarafından “COVID-19 Pandemisi Döneminde Ruh Sağlığı Rehberi (Stres ve Stresle İlişkili Belirtilerle Başa Çıkma)” kitapçığı hazırlanmış ve internet sitemiz üzerinden paylaşılmıştır. Ayrıca DRUAM tarafından hazırlanan bilgilendirme mesajları ve görseller gerek internet sitemiz ve sosyal medyadan gerekse sms yoluyla personelimiz ve öğrencilerimizle paylaşılarak bu zorlu sürecinin en az hasarla atlatılması yönünde çalışılmaktadır.”

“Ülkemizin ve milletimizin zor bir süreçten geçtiği bu dönemde Kırıkkale Üniversitesi olarak, gerek eğitimde gerekse sağlıkta Üniversitemiz ve ilimizin göğsünü kabartacak çalışmalara imza atılmaktadır. Bu sürecin en öndeki kahramanları olan sağlık çalışanlarımıza, uzaktan eğitimin aksaksız bir şekilde devam etmesini sağlayan akademik ve idari personelimize, derslerini uzaktan takip eden ve sabırla sürecin bitmesini bekleyen öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Üniversite mensuplarımızın, Kırıkkaleli hemşehrilerimizin ve milletimizin korona virüsünden en az hasarla kurtulmasını temenni eder, hayırlı ramazanlar dilerim.”

Gündem 71 Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!