Kırıkkale’de ’23. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu’ Başladı
Gündem 71 Editörü • 26 Ekim 2023 20:06
Kırıkkale’de ’23. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu’ Başladı

Cumhuriyet teması ile Kırıkkale Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Hukuk Fakültesi Kocatepe Konferans Salonu’nda yapılan açılış töreni ile başladı.

Açılış törenine Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğg. Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Barış Cücen, İl Emniyet Müdür Yrd. Dr. Uğur Gülcü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Başalan, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Şevket Evci, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı ve KAYFOR23 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Yaylı, Kamu Yönetimi ve Kent Bilimi konusunda duayen bir isim olan Prof. Dr. Ruşen Keleş, ülkemizden ve dünyanın farklı ülkelerinden 150’den fazla akademisyen ve uzman, dekanlarımız, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, KAYFOR23 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Yaylı’nın açılış konuşması ile devam etti. Prof. Dr. Yaylı, “Kamu Yönetimi camiasını, kamu yönetiminin geleceğini tartışmak üzere Cumhuriyet’le yaşıt şehrimiz Kırıkkale’de ağırlamaktan onur duyduğumu belirtmek isterim. Bizler bu camianın Kırıkkale’deki temsilcileri olarak, rahmet ve minnetle andığımız ve 2005 yılında kaybettiğimiz kıymetli hocamız Prof. Dr. Tayfur Özşen’in girişimleriyle 2003 yılında başlatılan ve değerli hocalarımızın katkılarıyla geleneksel hale getirilen KAYFOR’un yirmi üçüncüsünü, bu geleneği sürdürmek üzere üstlendik. Bu yılki KAYFOR’un temasını Cumhuriyet ana teması altında 100. Yılda Türk Kamu Yönetimi olarak belirlerken aslında, kamu yönetimi disiplinin inceleme nesnesi olarak devlet olgusunun kabulünden hareket ettik. Zira devlet olgusunun etrafında cereyan eden bütün meselelere yanıt vermek için başvurulacak olan en önemli disiplinlerden biri de kamu yönetimi disiplinidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde gelişmeye başlayan modern kamu yönetimi, Cumhuriyet idaresiyle taçlandırılmış ve bir asır içerisinde gelişerek ve dönüşerek yolculuğuna devam etmiştir. Türk kamu yönetimi, gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal, kültürel ve ekonomik dinamikleri, gerekse ülkenin bulunduğu coğrafyanın ve paydaşı olduğu uluslararası platformların etkisiyle farklı dönemlerde farklı fonksiyonlar kazanmış, kimi uygulamaları gelenekselleşirken kimileri tamamen yok olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak günümüze kadar geçen 100 yıllık süreçte devlet piyasa ilişkisinin değişen niteliği kamu yönetiminin de işlev ve örgütlenmesinde değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Bu değişimin ana ekseni binlerce yıllık Türk devlet geleneğinin ana ilkeleri üzerinden devam eden bir yeniden yapılanma çabası olarak ortaya çıkmış ve idari reform bir öncedeki dönemden kopuşu değil sürekliliği uhdesinde barındırmıştır. Bu süreklilik, oluşturulan geleneklerin ve evrensel yönetsel ilkelerin de korunması ve geleceğe aktarılmasını zorunlu kılmaktadır. İdarenin en önemli ilkeleri olan düzenlilik, süreklilik ve kanunilik gibi ilkelerin kurumsallaşması ve bir idari gelenek haline dönüşmesi kamu hizmetlerinde nitelik ve verimliliği de artıracak önemli parametrelerdir. Nihai amacı kamu yararını tesis etmek olan idare bu parametreleri de gözeten bir yeniden yapılanma ve değişime ayak uydurma çabası ile geleneğine de sahip çıkarak geleceği inşa etmesi çabası içinde olmalıdır. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte milletimizin birlik içinde vermiş olduğu varoluş mücadelesi böylelikle taçlandırılmıştır. Ulusal egemenliğin, demokrasinin, ulus bilincinin, özgür aklın, birey olmanın, fırsat eşitliğinin, insan haklarının, çağdaş hukukun, kültür ve sanatın, akılcı ve bilimsel eğitimin, ekonomik kalkınmanın, uygar yaşamın ve barışın güvencesi Cumhuriyet, istiklâl mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseri olmuştur. Aziz bir neslin; büyük mücadeleler neticesinde kurduğu ve bizlere armağan ettiği, binlerce yıllık devlet geleneğimiz ile harmanlanmış olan Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın gurur, mutluluk ve coşkusunu yaşıyoruz. “Cumhuriyet” ana temasıyla Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ev sahipliğinde ve yerel paydaşların katkılarıyla düzenlenen KAYFOR 23’te iki gün boyunca ikisi açılış ve kapanış oturumları olmak üzere toplam 30 oturum düzenlenecektir. Kamu yönetimi, cumhuriyet, yerel yönetimler, dijitalleşme, federalizm, afet yönetimi, göç, personel yönetimi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, siyaset, kentleşme, çevre, politik analiz ve kültür ana başlıkları altında toplam 140 bildiri sunulacaktır. Bunlara ek olarak Akademik metin yazma ve akademik sunum hazırlama başlıkları altında gerçekleştirilen Akademik Gelişim Atölyelerinin başta yüksek lisans ve doktora öğrencileri olmak üzere tüm araştırmacıların akademik gelişimleri üzerinde önemli katkılarının olacağı muhakkaktır” dedi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Öncelikle kamu yönetimi disiplininin en itibarlı organizasyonlarından biri olan Uluslararası Kamu Yönetimi Forumunun 23. Toplantısının Cumhuriyet’in 100. Yılında Kırıkkale Üniversitemizde gerçekleştiriliyor olmasından dolayı duyduğumuz memnuniyeti dile getirerek başlamak istiyorum. Gerek dünyada gerekse ülkemizde düzenli ve sürekli olarak gerçekleştirilen bu gibi bilimsel toplantıların, akademik çalışmaları akademik topluluklara ve kamuoyuna duyurmak, mesleki tanışma-kaynaşma platformları oluşturmak ve kamu yöneticilerine yol göstermek adına ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Cumhuriyet temalı Uluslararası Kamu Yönetimi Forumunun ilçemize de çok yakıştığını düşünüyorum” diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı’nda güçlü bir kamu idaresinin çok önemli olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, “Hepiniz 23. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu’na hoş geldiniz. Etkinliğimizin ilçemiz Yahşihan’a, ilimize, ülkemize ve bölgemize faydalı olmasını temenni ederim. Cumhuriyetimizin 100. yılı, ikinci bir yüzyıla başlayacak olmamız bizler için çok anlamlı. Hem içte hem de gönül coğrafyamızda başladığımız Türkiye Yüzyılı’nı, paylaşılan ve kabul edilen bir yüzyılın arifesinde yaptığımız bu toplantıyı buruk bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Gazze’de insanlık onurunun ayaklar altına alındığı şu günlerde özellikle kamu yönetiminin ne kadar güçlü olması gerektiğini, bir devletin bölgesinde ve dünya platformunda ne kadar güçlü olması gerektiğini sayın hocalarımız burada yapılan oturumlarda en iyi şekilde anlatacaklardır. Şu anda Filistin’de yaşanan olaylarla 100 yıl öncesinde benzerlik kurmakta ben bir beis görmüyorum. Tek bir fark var. Şu anda Filistin’de yaşanan insanlık dramının aynısını 100 yıl öncesinin dünya hakimleri ülkemize ve milletimize yaşatmak istediler. Ancak bu topraklarda Sakarya’da, İzmir’de, Dumlupınar’da öyle bir tokat yediler ki ikinci yüzyılımızda adımlarını çok daha dikkatli atacaklardır. Bu anlamda kamu yönetiminin içte ve dışta güçlü bir idare, bir yönetim tarzı ortaya koymasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak isterim. Uzunca zamandır birilerinin gündemini takip eden, oyun kurulan bir ülke değil gündem belirleyen ve oyun kuran bir ülke noktasına geldik. Bu güç, gerçekten kamu idaresinin gücünden kaynaklanıyor. İçte bunu gösterdik dışımızdaki ülkeler de bölgede bizim inisiyatifimiz olmadan plan kuramayacaklarını anladılar. Türk Devletleri Topluluğu kurulması ile dışta da bunu dünyaya ilan ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde IMF benzeri bir para fonu oluşturulmasıyla da dünyaya karşı dik duran bir Türk Devletleri Topluluğu olacaktır. Akademisyenler olarak gençlerimize sadece kitabi bilgileri değil, ülkemizin dünyadaki konumunu, konjonktürdeki yerini, yapmak istediklerimizi, hedeflerimizi, gönül coğrafyamızla birlikte neler yapmamız gerektiğini mutlaka anlatmalı ve bu konularda farkındalık kazanmalarını sağlamalıyız. Milletimizin yardımsever olduğunu kimse inkâr edemez. Yurtdışında yaptığım okumalar kapsamında komşuluk ilişkileri, gönül coğrafyası ilişkileri ve mazlumlara yardım konusunda ne kadar cömert ve samimi olduğumuzu kimse inkâr edemez. 1492’de Sultan II. Bayezid, Endülüs’te zulüm altındaki Müslümanları ve Yahudileri Cezayir ve İstanbul’a taşımıştır. 2. Dünya Savaşı’nda ciddi bir soykırım noktasına gelmiş olan Yahudilere Türkiye Cumhuriyeti’nin kucak açtığını görüyoruz. Ancak Gazze’de yaşanan olaylar bizlere bu tarihi gerçeklerin unutulduğunu gösteriyor. Günümüzde tahıl koridorunun oluşturulmasında Türkiye’nin neler yaptığını gençlerimiz dikkatle incelesinler. Ülkemizde çok güçlü bir kamu idaresi var. Türkiye Yüzyılı’nda daha ileri gidebilmek, yanlışların hesabını sormak ve aleyhimize yapılan çalışmaları engellemenin yolu içte ve dışta güçlü bir birlik inşasından geçiyor. Sayın Valimiz başta olmak üzere forumun düzenlenmesinde emeği geçenlere, Prof. Dr. Hasan Yaylı ve ekibine, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’a, akademisyenlerimize ve öğrencilerimize, özel olarak da Prof. Dr. Sayın Ruşen Keleş’e teşekkür ederim” dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, “Bizler öyle bir ecdadın torunlarıyız ki Orhun abidelerinde devleti tanımlarken; açı doyuran, çıplağı giydiren diye anlatıyor. Daha sonra şeyh Edebali hazretleri ile vücut bulan insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıdır. Bu yüce Türk milleti kutlu yürüyüşünde her zaman insanı odağına almış, vatandaş odaklı hareket etmiş ve vatandaş memnuniyetini sağlayabildiği müddetçe de bu kutlu yürüyüşünü yükselerek sürdürmüştür. Ne zamanki insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarından ve tarihi misyonundan, istikametinden sapmalar olduysa farklı çöküşler de yaşamışızdır ama o kutlu yürüyüşte 17 devlet kurmuşuz. ‘Devlet ebet müddet’ gözüyle bakmışız, ‘Devlet başa kuzgun leşe’ şiarıyla bakmışız. Sayın Rektörümüz belirttiler bu kutlu yürüyüşte, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ temelinden hareketle en büyük şiarından biri de merhamet olmuştur. Dünyada ne zaman yüce Türk milleti sahnede oyun kurucu olarak yer almışsa, üç kıtada Çin Seddinden Adriyatik’e kadar at koşturabildiyse bir nizam vardır. Türk milletinin diğer bir özelliği, dünyaya nizam vermek için yaratılmış bir millet olmasıdır. Osmanlının hâkim olduğu dönemde, bugün Gazze’de yapılan insanlık dışı bir harekete şahit olabildik mi? Okuyabildik mi okumalarımızda? Hayır. Ne zaman Türk milleti Dünyada hâkim olduysa dünyada adaleti, hoşgörüyü yaymış, insan haklarına saygı duymuş ve merhametle, dedelerinin abidelerde belirttiği üzere açı doyurmuş, çıplağı giydirmiştir. Bugün Anadolu coğrafyası dünyadaki tüm mazlumların adeta şemsiye altına girdiği, son kale olarak sığındığı bir topraktır. Gazze’de şahadete eren tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyor ve bir an önce oradaki zulmün bitmesini temenni ediyoruz. Türk milleti sadece kendi soydaşına değil kendi ümmetine, dindaşına değil; tüm dünyaya, gayri müslim dahi olsa, tüm insanlığa merhamet yaymak adına, nizam vermek adına yaratılmıştır ve Allah bize tekrar Türk milletinin dünyaya nizam vereceği günleri göstermeyi nasip etsin” dedi.

Cumhuriyetin yüzüncü yılında bugün burada olmamızı sağlayan Atatürk’ü rahmetle anan Vali Mehmet Makas, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılındayız. Bugün burada Vali olarak sizlere hitap edebiliyorsam ve öğrencilerimiz Kırıkkale’de güzel bir eğitim alabiliyorsa bunu biz Atatürk’e borçluyuz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, onun çizdiği hedefler doğrultusunda bu milletin muasır medeniyetler seviyesini yakalayacağına da sonsuz inancımız var. İnşallah bu kutlu yürüyüş en yüksek seviyede tüm dünyada adaleti sağlayan ve dünyanın ilk 10 ekonomisinde yerini alan bir Türkiye Cumhuriyeti ile taçlanacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından program, Prof. Dr. Ruşen Keleş’in “Türkiye’de Yönetim Kültürü ve Kamu Yönetimi” konulu açılış dersi ile devam etti.

Ders sonrasında Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan ve KAYFOR23 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Yaylı, verdiği değerli bilgiler ve katılımları dolayısıyla Prof. Dr. Ruşen Keleş’e teşekkür ederek şehrimizin sembollerinden olan Çeşnigir Köprüsü’nün resmedildiği çini tablo ve 23. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu teşekkür belgesi verdiler.

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ev sahipliğinde ve yerel paydaşların katkılarıyla düzenlenen KAYFOR 23’te iki gün boyunca ikisi açılış ve kapanış oturumları olmak üzere toplam 30 oturum düzenlenecek.

Kamu yönetimi, cumhuriyet, yerel yönetimler, dijitalleşme, federalizm, afet yönetimi, göç, personel yönetimi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, siyaset, kentleşme, çevre, politik analiz ve kültür ana başlıkları altında toplam 140 bildirinin sunulacağı etkinlikte bunlara ek olarak akademik metin yazma ve akademik sunum hazırlama konularında Akademik Gelişim Atölye çalışmaları da yapılacaktır.

23.Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, 29 Ekim günü yapılacak Kırıkkale gezisi ve Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla sona erecek.

gundem71.com – Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!