Kırıkkale’de Dünya Diyabet Gününde Vatandaşlara Şeker ve Tansiyon Ölçümü Yapıldı
Gündem 71 Editörü • 15 Kasım 2022 22:54
Kırıkkale’de Dünya Diyabet Gününde Vatandaşlara Şeker ve Tansiyon Ölçümü Yapıldı

14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Müdürlüğümüz Toplum Sağlığı Merkezi personelleri ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından vatandaşlarımıza şeker ve tansiyon ölçümü yapıldı.

Hüseyin Kahya Parkında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlarımızın ilgisi yüksek oldu.

Bu yılki diyabet temasının Diyabet Bakımına Erişim olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürümüz Dr. Murat AĞIRTAŞ, diyabetli kişilerin durumlarını yönetmek ve komplikasyonlardan kaçınmak için sürekli bakım ve desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Konu hakkında İl Sağlık Müdürümüz Dr. Murat AĞIRTAŞ “Dünyada her 10 yetişkinden birinin, yaklaşık 537 milyon insanın halen diyabetle yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu kişilerin neredeyse yarısı diyabetli olduklarını bilmemektedir. Bu durum sağlık sistemlerine ek yük getirmektedir. Zamanın %95’inden fazlasında diyabetle yaşayan insanlar kendilerine bakıyorlar. Durumlarını anlamak ve sağlıklı kalmak ve komplikasyonlardan kaçınmak için gerekli olan günlük öz bakımı gerçekleştirmek için sürekli eğitime erişmeleri gerekir.

Diyabetle ilgili tüm insanlar için öğrenme fırsatlarını kolaylaştırmak önemlidir. Bakanlığımız tarafından da aile hekimlerine yönelik Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi içinde yer alan “Aile Hekimlerine Yönelik Diyabet Yönetimi Eğitimi” bulunmaktadır. Toplumda diyabet farkındalığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan “Türkiye Diyabet Programı” uygulanmaktadır. “Türkiye Diyabet Programı”nda diyabet hastalığı ile ilgili genel bilgiler özetlenmiş, diyabetin Dünya’da ve Türkiye’de mevcut durumu ortaya konmuş ve diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için ulaşılması gereken 5 amaç belirlenmiştir.

Bu amaçlar;

  1. Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak,
  2. Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak,
  3. Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak,
  4. Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek,
  5. Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek ve diyabet ve diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmektir.

Yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda ülkemizde diyabet bakımına erişimin artırılması için birinci basamakta kronik hastalık yönetim platformu kapsamında aile hekimleri tarafından hedef nüfuslarında yapılacak diyabet tarama ve izlemleri ile etkin diyabet bakımına erişim artırılması hedeflenmektedir” dedi.

gundem71.com – Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!