Kırıkkale’de Halk Sağlığı Haftası Nedeniyle Yürüyüş Düzenlendi
Gündem 71 Editörü • 8 Eylül 2019 15:52
Kırıkkale’de Halk Sağlığı Haftası Nedeniyle Yürüyüş Düzenlendi
Kırıkkale Haber

Kıkrıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftasına dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi.

Konu hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Halk sağlığı, sağlık toplum bilimi, toplumsal çevre sağlığı ile ilgilenen bir bilim alanıdır. Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri ‘Halk Sağlığı Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın amacı; halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmaktır. 2019 yılında Halk Sağlığı Haftasının teması Anne ve Çocuk Sağlığı olarak belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, yurdun en ücra köşelerine kadar ulaşan 100 bine yakın personeliyle vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmaktadır.”

“İlimizde ise birinci basamak sağlık hizmeti veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi (ÇEKÜS), Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM), Entegre İlçe Hastanesi, Göçmen Sağlığı Birimi, 112 Sağlık İstasyonları bulunmaktadır. Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM), Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) ve KETEM’lerde çalışan sağlık personelinin yanı sıra çok farklı unvan ve meslek sınıfından profesyonel, ekip ruhu içerisinde hizmet vermektedir. Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğümüzce bu yıl 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftasına dikkat çekmek için 4 Eylül Çarşamba Kırıkkale Büyük Şehir Parkında geleneksel hale gelen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü gerçekleştirilmiş, yürüyüşe katılan vatandaşlarımıza ve sağlık personellerimizle Halk Sağlığı konularında vatandaşlarımızda farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır.”

“Ayrıca 5 Eylül Perşembe günü Podium AVM de, 6 Eylül Cuma günü Altunbilekler AVM de Sağlıklı Yaşam Stantları açılarak halkımıza yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İlimizde 15- 49 yaş arasındaki tüm kadınlar; sağlık açısından değerlendirilmesinin sağlanması, üreme dönemi kadın sağlığı göstergelerinin iyileştirilmesi, doğurganlık çağındaki kadında riskli durumların tespit edilmesi, gebelik öncesi danışmanlık verilmesi, erken dönemde gebelik tespiti yapılabilmesi için yılda en az iki kez birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimleri tarafından izlenmektedir. Kırıkkale Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol gereği Evlilik Öncesi Danışmanlık Sertifikası nikah işlemleri için zorunlu evrakları arasına girmiştir. Evlilik öncesi danışmanlık almak için başvuran kişilere; sağlıklı aile yapısı, üreme sağlığı, üreme sağlığı yöntemleri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, akraba evliliği ve genetik geçişli hastalıklarla (kalıtsal kan hastalıkları hemoglobinopati) ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, evlenecek çiftlerin olası riskler, sonuçları ve korunma yolları konularında bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.”

“İlimizde 2016 yılı sonu itibariyle Aile Hekimliği Birimleri tarafından öğrencilerin yıllık periyodik izlem ve muayenelerine başlanmıştır. Bu periyodik izlemler, çocuk aile hekimine yıl içerisinde ne zaman başvurursa vursun, yılda en az bir kez kapsamlı muayeneden geçmesini ve sonuçta 19 yaşına dek tüm çocuklarımızın sağlık sistemi tarafından rutin olarak ve yakından izlenmesi amaçlamaktadır. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından çocuk sağlığının geliştirilmesine yönelik tüm bu çalışmalar ücretsiz olarak topluma sunulmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Gündem 71 Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!