Kırıkkale’de Salgın Denetim Merkezi kuruldu
Gündem 71 Editörü • 1 Ağustos 2020 12:29
Kırıkkale’de Salgın Denetim Merkezi kuruldu

Kırıkkale’de koronavirüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca İl Salgın Denetim Merkezi kuruldu.

Koronavirüs vakalarının çoğaldığı Kırıkkale’de denetim ve yaptırımların daha etkin hale getirilmesi amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri çalışmalarına başladı.

Valilikten yapılan açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda şu açıklamalara yer verildi;

İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi 30.07.2020 tarihinde Kırıkkale Valisi Yunus SEZER Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanarak yürütülen denetim faliyetlerine esas olacak şekilde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün son genelgesi esas alınarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Koronavirüs pandemisi ülkemizde olduğu gibi ilimizde de büyük bir mücadele ile devam etmektedir. Salgının ilimizde yayıldığı görülmekle birlikte, başarılı geçirilen sürecin riske girme ihtimali ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda İlimizde toplumun sağlığını korumak, vatandaşlarımızın daha güvenli ortamlarda günlük hayatlarına devam edebilmesini sağlamak adına ilimiz genelinde bugüne kadar uygulanan denetim ve yaptırımların daha etkin, kapsamlı ve sürekli hale getirilmesi gereği hasıl olmuştur.

Bu minvalde;

a) Kırıkkale Valiliğimiz bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi kurulması,

b) Denetim merkezi içerisine Çağrı Merkezi ve Görüntülü İhbar Hattı kurulması,

c) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarından belirlenecek personellerle Uyarıcı ve Uzman Denetim Ekiplerinin kurulmasına ve Özendirici / Caydırıcı uygulamalarla denetimlerin daha kapsamlı hale getirilmesine,

d) Denetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim,adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanının teşkil edilmesine,

e) Bu uygulamaların İl Pandemi Kurulu tavsiyeleri ve Kırıkkale Valiliğimizce yayımlanacak olan “Kırıkkale Koronavirüs İl Denetim Uygulamaları Yönergesi” doğrultusunda teşkil edilmesi ve çalışmasına,

f) Sağlık Bakanlığınca yayımlanan güncel “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ve ilgili İl Hıfzıssıhha Kararlarına aykırı hareket eden işletmelere; yapılan denetimlerde 1. ihlalde uyarı, 2. ihlalde 900 TL idari para cezası verilmesi, 3. ihlalde işyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için 1 gün süreli faaliyetinin durdurulması, 4. ihlalde ise işyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için 3 gün süreli faaliyetinin durdurulmasına,

2- İlimiz genelinde maske takılması zorunluluğun yanı sıra, vatandaşlarımızın ve toplumun sağlığını koruyabilmek, daha nitelikli bir hizmet alabilmesini sağlamak ve risksiz bir ortamda yolculuk yapabilmeleri için yapılan denetimlerde toplu taşıma ve ticari araçlara maskesiz yolcu alan araçların tespiti halinde 1. ihlalde uyarı, 2. ihlalde
900 TL idari para cezası verilmesi, 3. ihlalde araçların vatandaşlarımızın sağlığı açısından uygun hale getirilmesi için çalıştığı günler dikkate alınarak 1 çalışma iş günü süresince faaliyetlerinin durdurulmasına, 4. ihlalde ise araçların
vatandaşlarımızın sağlığı açısından uygun hale getirilmesi için çalıştığı günler dikkate alınarak 3 çalışma iş günü süresince faaliyetlerinin durdurulmasına,

3- Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla;

a) Nikah ve Düğünlerde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve sürekli güncellenen “Covid-19 Salgın Yönetimi Ve Çalışma Rehberi” doğrultusunda tüm hususlara dikkat edilmesi, bununla birlikte bilindiği üzere düğünlerde sunulan yiyecek ve içecek ikramlarından dolayı vatandaşların düğünde kalma süreleri uzamakta, maske takma süresi
azalmakta bu da kalabalık ortamda bulunan vatandaşlarımızın sağlığı açısından tehlike oluşturabilmektedir. Bu hususta ikramların kısıtlanması ve vatandaşların daha uzun süre maske takmasının sağlanması,

b) Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine,

c) 07/07/2020 tarih ve 2020/45 sayılı – 13/07/2020 tarih ve 2020/47 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul kararlarında belirtilen düğünlerin en geç bitiş saatinin 22:30 olarak güncellenmesine,

d) Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğinitespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılmasına,

Yukarıda bahsi geçen tüm hususlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve güncellenen “Covid-19 Salgın Yönetimi Ve Çalışma Rehberi” ve İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 25.06.2020 tarih ve 2020/40 sayılı kararları
doğrultusunda hareket edilmemesi durumunda;

i. Düğün salonu işletmelerince yukarda vurgulanan kurallara uyulmaması durumunda; 1. ihlalde uyarı 2. ihlalde 900 TL idari para cezası verilmesi, 3. ihlalde işyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için 1 gün süreli faaliyetinin durdurulması, 4. ihlalde ise işyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için 3 gün süreli faaliyetinin durdurulmasına,

ii. Köy/Sokak Düğünleri için, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verilmesi, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin düğün sahipleri
hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

iii. Alınan kararların Belediye ekiplerince ilgili işletmelere tebliğ edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir

Gündem 71 Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!