Kırıkkale’de Tedbirler Arttırıldı Hapis Cezası Dahi Verilebilecek
Gündem 71 Editörü • 15 Ağustos 2020 09:19
Kırıkkale’de Tedbirler Arttırıldı Hapis Cezası Dahi Verilebilecek

Kırıkkale’de İl Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymayanlar hakkında hapis cezası dahi verilebileceğini duyurdu.

Kent genelinde koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Vali Yunus Sezer başkanlığında toplantı düzenlendi.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, “Koronavirüs hastalığı açısından vaka olarak kabul edilen hastaların Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi ve Evde Hasta İzlemi ve Filyasyonu Rehberi doğrultusunda evde izolasyona tabi tutulması durumunda bu hastaların ikamet ettikleri meskenin karantina kapsamında sayılmasına, Koronavirüs hastalığı açısından olası vaka kabul edilen veya vaka ile temas ettiği belirlenen kişilerin hastalığı yayma açısından riskli olması nedeniyle 14 gün evde izlemi ve izolasyonunun sağlanmasına, İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüğünce temin edilerek kolluk kuvvetlerine bildirilmesi, özellikle ilk 7 (yedi) günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kolluk birimlerince bire bir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine, Bireylerin talimatlara aykırı hareket etmesi durumunda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” başlıklı 195 inci maddesinde yer alan “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Medya

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!