Marka Patent Sorgulama Nedir? Nasıl Yapılır?
Gündem 71 Editörü • 24 Ekim 2022 18:39
Marka Patent Sorgulama Nedir? Nasıl Yapılır?

Marka sahibi; markasının tanınmasını isteyebilir. Resmi makamlar tarafından tanınan ve onaylanan bir marka; tüketicilerin gözünde değer kazanır. Bu markaya ait ürün ve hizmetlere duyulan talep artar. Ayrıca, marka; çok daha prestijli hale gelir. Bu noktada, marka tescil işlemlerine ihtiyaç duyulduğunu söylemek gerekir. Ancak, marka tescil başvurusu öncesinde marka patent sorgulama işlemlerine ihtiyaç duyulur.

Marka Patent Sorgulama Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Marka başvurusu; bu konuyu yakından takip edenlerin bildiği üzere Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılır. Ancak, marka başvurusu öncesindeki hazırlık sürecinin en önemli detaylarından birisi de marka patent sorgulama olarak bilinir. Bir başka deyişle, kendisini markalaşma süreci içerisinde bulan her markanın edinmesinin gerekli olduğu marka tescil belgesi için marka sınıflarına uygun bir şekilde marka isim araştırması yapılmalıdır. Marka tescili yapılan isimlere bakılması şarttır. Bu sayede, hedeflenen marka adının başka biri tarafından kullanılıp kullanılmadığı öğrenilir. Ayrıca, markanınkine benzeyen başka bir adın var olup olmadığı öğrenilir.

Marka patent sorgulama; tıpkı marka tescil başvurusu gibi marka vekilleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Belirlenen marka ismine ait herhangi bir tescilin olup olmadığı öğrenilir. Ayrıca, marka patent sorgulama sonucu ortaya çıkan benzer markaların marka tescili için herhangi bir risk teşkil edip etmediği de ortaya çıkar.

Neden Marka Patent Sorgulamasına İhtiyaç Duyulur?

Marka patent sorgulama; varlığını başarılı bir şekilde devam ettirmek isteyen markalar için bir gereklilikten ziyade zorunluluktur. Tescili alınacak olan ismin benzerlik durumunu ortaya çıkarmasından dolayı önemlidir. Marka patent sorgulama; bilhassa markanın isminin belirlenmesi sürecinde gerçekleştirilmelidir. Bu sayede, markalaşma sürecini olumsuz etkileyecek bir durumun önüne geçilir. Marka patent sorgulama işlemi sırasında aynı veya benzer ismi taşıyan bir marka ile karşılaşılabilir. Bu noktada, herhangi bir risk almamak adına vakit kaybetmeden isim değişikliği gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, benzer isimli markaya dair herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiği takdirde itiraz işlemleri de gerçekleştirilebilir. Sonuç olarak, marka patent sorgulama; marka tescili süreci ve sonrasında herhangi bir olumsuz durumu önlemesi açısından son derece kıymetlidir.

Marka Patent Sorgulamanın Ardından Neler Yapılır?

Marka patent sorgulama; marka tescil sürecinde önemli bir yer teşkil eder. Çünkü, marka patent sorgulama işlemlerinin ardından markanın kullanacağı isme dair herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği takdirde tescil işlemlerine başlanır. Hem marka patent sorgulama hem de marka tescili marka vekilleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu noktada, marka vekili; vakit kaybetmeden Türk Patent ve Marka Kurumu’nun istemiş olduğu evrakları hazırlamalıdır. Bu sayede, marka tescil sürecine hız vermelidir.

Marka tescil başvuruları sırasında birden çok hususa dikkat edilmelidir. Bilhassa marka içeriğine uygun sınıflarda başvuru yapılması son derece önemlidir. Marka tescil süreci; genellikle yedi ila dokuz ay arasındadır.