MEB İYEP Tanıtım Toplantısı’na Kırıkkale’den Katılım Sağlandı
Gündem 71 Editörü • 17 Ekim 2019 10:15
MEB İYEP Tanıtım Toplantısı’na Kırıkkale’den Katılım Sağlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) geliştirdiği ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ‘nun desteklediği, İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın (İYEP) tanıtım toplantısı 14.10.2019’da Ankara Green Park Otel’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yetkilileri, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ile il ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi’nin de aralarında bulunduğu toplantıda İlkokullarda Yetiştirme Programının oluşturulmasında görev alan 6 kişilik akademik birimde Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi de 4 öğretim elemanı ile büyük bir destek verdi.

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından Doç. Dr. Veli Toptaş Akademik koordinatörlüğü ve Matematik zümresinin başkanlığını yürütmüş olup matematik programının oluşturulmasında aynı anabilim dalından Arş. Gör. Elif Tuğçe Karaca ile yer aldı. İYEP’in Psiko-Sosyal Destek ayağını ise yine Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Birol Alver ve Ölçme Değerlendirme birimini ise Dr. Öğr. Üyesi Derya Çakıcı Eser yürüttü. İYEP Akademik koordinatörlüğünü yürüten Doç. Dr. Veli Toptaş İYEP’in ilkokulların 3. sınıfına devam eden, önceki eğitim öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan ve İYEP kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin bu kazanımlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla geliştirildiği ülke genelinde uygulanan bir eğitim programı olduğunu belirtmiştir.

İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın (İYEP) iki buçuk yıllık geliştirilme sürecinde görev alan Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanları Doç. Dr. Veli Toptaş, Doç. Dr. Birol Alver, Dr. Öğr. Üyesi Derya Çakıcı Eser, Arş. Gör. Elif Tuğçe Karaca ve Eğitim Fakültesini temsilen Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Salim Pilav da tanıtım toplantısında yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk yaptığı konuşmada okullarda iyileştirme çalışmalarının 2023 Eğitim Vizyonunun vazgeçilmez bir ögesi olduğunu ve bu kapsamda hazırlanan İlkokullarda Yetiştirme Programının, okullar arasındaki imkân farklarını ve öğrenciler arasındaki öğrenme farklarını azaltmayı temel gaye olarak edindiğini belirtti. Bakan Ziya Selçuk İYEP sayesinde 302 bin dolayında ilkokul öğrencisinin yetiştirme programına dâhil edilerek eğitim aldığını ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında da programın devam edeceğini belirtti.

meb-iyep-haber-3 MEB İYEP Tanıtım Toplantısı'na Kırıkkale'den Katılım Sağlandı meb-iyep-haber-1 MEB İYEP Tanıtım Toplantısı'na Kırıkkale'den Katılım Sağlandı

Gündem 71 Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!