Teknikerler Yeniden Şantiye Şefi Olabilecek
Gündem 71 Editörü • 20 Eylül 2021 15:10
Teknikerler Yeniden Şantiye Şefi Olabilecek

Kırıkkale Teknikerler Derneği Başkanı Mesut Yıldırım teknikerlere Şantiye Şefliği yetkisi veren yönetmelik ile ilgili yürütmenin durdurulma talebi reddinin Danıştay tarafından iptal edildiğini belirtti.

Yıldırım, “Tekniker meslektaşlarımız yeniden şantiyelerdeki yerini alabilecektir. Şantiyeler artık daha güvenli ve sağlıklı olacaktır.” dedi.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Kırıkkale Teknikerler Derneği başkanı Mesut Yıldırım şöyle dedi; “Ancak yine siz değerli meslektaşlarımız, paydaşlarımız ve kamuoyunun bildiği üzere;

Teknikerlerin Şantiye Şefi olabilmeleri hakkındaki Yönetmeliğin (02.03.2019 tarih ve 30702) TMMOB lığı tarafından dava edilerek yürütmesinin durdurulması talepli davanın karara bağlanmasına istinaden (Danıştay 6. Dairesi Başkanlığı Dosya no: 2019/13675 E)ekonomimizin temel taşlarından yapı sektörü ve yapı sahipleri mağdur edilmişlerdir.

Teknikerler Dernekleri olarak haklı mücadelemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığımız yazışmalar ve görüşmeler neticesinde Söz konusu Yönetmelik ile ilgili;

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği konuyu yargıya taşımış, T.C. Danıştay 6. Dairesine 2019/13675 esas no ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı hukuki süreç başlatarak, Teknikerlerin şantiye şefliği yapabilmeleri hakkındaki yönetmeliğin iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını dava konusu etmiş ve yürütmeyi durdurma kararı reddine karar verilmiştir.

Üniversite yüksek teknik eğitim gören Teknikerlere Şantiye Şefliği yetkisi veren yönetmelik ile ilgili yürütmenin durdurulma talebi reddi Danıştay tarafından iptal edilmiş olup ilgili karar tüm illerde ki ruhsat veren birimlere gönderilmiştir. Tüm meslektaşlarımız Derneğimizden üyelik belgesi ve Şantiye şefliği belgesi alarak tekrardan mesleklerini yapmaya başlayabilirler.

Meslek Odalarının kuruluş amaçları arasında meslek disiplinini ve meslekler arası eşgüdümü sağlamak gibi önemli bir görevi vardır.

Turkiye de sayıları 4 milyona ulaşan Teknikerlerin örgütlenmesi her geçen artmakta olup tüm tekniker meslektaşlarımızı bu örgütlenmenin çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz.

gundem71.com – Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!