Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası
Gündem 71 Editörü • 6 Aralık 2023 11:53
Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

Trafik kazası nedeniyle tazminat davası, trafik kazası sonucu ölüm, yaralanma veya malvarlığı zararları meydana gelen kişilerin zararlarının giderilmesi için başlatılan hukuki süreçlerdir. Bu tür kazalar genellikle en az bir motorlu aracın karıştığı, ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olayları kapsar. Kazada kusur sahibi olan sürücü veya sürücülerin sorumluluğu bu süreçte belirlenir ve kazazedelerin zararları tazmin edilmeye çalışılır.

Tazminat miktarının hesaplanmasında kazazedelerin maluliyet oranı, tarafların kazadaki kusur oranı, yaş ve gelir gibi faktörler dikkate alınır. Örneğin, bir kişinin kazadaki kusur oranı %20, yaş 30 ve maaşı 4.000 TL ise, tazminat hesaplamasında önce kusur oranı düşülür. Böylece, 4.000 TL’den %20 kusur oranı düşülerek 3.200 TL elde edilir ve bu miktar maluliyet oranı ile çarpılarak aylık iş gücü kaybı hesaplanır. Bu hesaplama, okuyucuya bilgi aktarımı sağlayabilmek için basitleştirilmiş olup, uygulamada aktüerya bilirkişileri tarafından yaşam tabloları da kullanılarak detaylı hesaplama yapılır. 

Yasal Dayanak

Trafik kazası tazminat davalarının hukuki dayanağı, trafik kazasının haksız fiil sorumluluğu doğurmasıdır. Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi ve devamında yer alan haksız fiil hükümleri ve Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren kişinin bu zararı gidermekle yükümlü olduğu belirtilir; bu nedenle kusurlu sürücünün ya da sorumlu sigorta şirketinin, karşı taraf nezdinde meydana gelen zararı gidermesi beklenir.

Zamanaşımı veya Hak Düşürücü Süre

Tazminat davaları açılırken, zarar gören kişinin zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren başlayan 2 yıllık zamanaşımı süresi içinde dava açması gerekmektedir. Ancak, her durumda dava, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren en geç 10 yıllık bir zamanaşımı süresine tabidir. Bununla birlikte, kazaya sebebiyet veren davranışın aynı zamanda bir suç teşkil etmesi ve bu suçun zamanaşımı süresinin daha uzun süre olması durumunda, daha uzun süre olan ceza davası zamanaşımı süresi dikkate alınır. 

Deliller ve İspat

Bu süreçte, tazminat talebinin doğru ve yeterli kanıtlarla desteklenmesi önemlidir. Kaza raporları, sağlık raporları ve maddi hasarla ilgili belgeler, bilirkişi raporları, tazminat miktarının belirlenmesinde ve davanın başarısında kritik rol oynar. Ayrıca, davanın zamanında ve doğru mercilere başvurularak açılması, sürecin sağlıklı işlemesi için gereklidir. Bu nedenle, bu tür bir dava açmayı düşünen kişilerin, konuya hakim bir avukatla çalışması önerilir.

Kaynak: https://www.delilavukatlik.com/post/trafik-kazasi-nedeniyle-maddi-ve-manevi-tazminat-davasi