Türk Metal Sendikası 60. Yılını Kutluyor
Gündem 71 Editörü • 10 Temmuz 2023 19:39
Türk Metal Sendikası 60. Yılını Kutluyor

10 Temmuz 1963 günü, yurdun dört bir yanında tezgahları başında alın teri döken, hakları için mücadele eden cesur ve kararlı metal emekçilerinin tohumlarını attığı Türk Metal Sendikası, bugün 60. yılını kutluyor.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak 60.yıl için bir kutlama mesajı yayımladı.

Kavlak mesajında şu ifadelere yer verdi;

Türkiye sendikal hareketin tarihi, işçi sınıfının mücadele ve varoluş kavgasının tarihidir. Bu tarihin her bir sayfası, emeği ve alınteriyle geçinmek zorunda olanların, birbirinden farklı hikayelerini, hak ve adalet arayışında girdiği onlarca kavgayı ve mücadeleyi anlatır. Bu tarih anlatısında, Türkiye ekonomisinin can damarı metal işkolunda çalışan emekçilerin ve o emekçilerin 60 yıl önce tohumlarını attığı, bugün mücadele dolu tarihi, sahip olduğu birlik ve beraberlik kültürü ve dayanışma geleneği sayesinde Türkiye’nin en büyük sendikası haline gelen Türk Metal’in büyük bir yeri vardır.

Türk Metal Sendikası, kurulduğu günden itibaren, üyelerinden aldığı güçle onların haklarını savunmak, refah seviyelerini artırmak ve onlara adil bir çalışma ortamı yaratmak için mücadele etmiştir. Türk Metal’in bu mücadelesi, sendikamızın sahip olduğu güçlü birlik ruhuyla asla sahipsiz kalmamıştır. Kadın, erkek, genç, yaşlı tüm metal emekçilerinin aynı çatı altında ve ortak bir amaçla toplandığı güçlü bir emek ocağı olan sendikamız, bugün 250 binden fazla üyesiyle büyük bir ailedir.

Türk Metal Sendikası, aradan geçen 60 yılda, üyelerinin sendikasına duyduğu güven ve sahip olduğu dayanışma duygusu ile birçok kazanım elde etmiştir. Bu zaman diliminde geride bıraktığımız her yıl, sendikamızın yürüttüğü hak mücadelesinde farklı bir kilometre taşı olmuş, sendikamız işçi sınıfının sesini duyurmak için daha da güçlenmiş ve Türkiye işçi sınıfının adalet arayışında bir umut ışığı haline gelmiştir. Çünkü bizim mücadelemizin öznesi, sadece metal emekçileri değil, işçi sınıfıdır. Sendikamız, tüm emekçilerin eşit ve adil paylaşıma kavuştuğu kalkınmış bir ülkede yaşamasını hedefler.

Sendikamız, çalışma hayatında sosyal diyalog kurumunun işleyişine önem verse de işçi hak ve özgürlüklerini geliştirmek söz konusu olduğunda mücadeleden hiçbir zaman kaçınmamıştır. Sendikamızın mücadelelerle dolu 60 yıllık tarihi, yurdun dört bir yanında çalışan metal emekçilerinin hakkını savunmak için boyun eğmeyen ruhunun görkemli bir kanıtıdır.

Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda, işçi sınıfı birçok sorunla karşı karşıya bırakılmıştır. Emeğiyle geçinenler, gelir adaletsizliği ve hayat pahalılığı karşısında geçim sıkıntısına girmiş, artan işsizlik oranlarının ve yoksullaşmanın getirdiği baskıyı omuzlarında hissetmeye başlamıştır. Biz, işçi sınıfının karşı karşıya kaldığı bu sorunların çözümünün ancak sendikal örgütlenme ve dayanışma ile mümkün olduğunu biliyoruz. Sendikamız, bu amaç doğrultusunda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yurdun dört bir yanında örgütlenecek ve örgütlenme önündeki engelleri kaldırmak için mücadele edecektir.

Adalet ve eşitlik için verdiğimiz mücadelede geride bıraktığımız 60 yıla gururla bakıyor, bir yandan da bugünün gelecekte atacağımız adımları sağlamlaştırmak için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Emek mücadelemizin bundan sonraki yolculuğunda Türkiye işçi sınıfının çıkarları için adil ve eşitlikçi bir toplum hedefine olan bağlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.

Tarihi mücadelelerle dolu olan Türk Metal, var olduğu sürece emek mücadelesini tüm gücüyle sürdürecektir. Sendikamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak, onların refahını artırmak ve emeğe hak ettiği değeri sağlamak için gayret gösterecektir. Türk Metal Sendikası, değişim tartışmalarının bir an bile gündemden düşmediği çalışma hayatında, sendikal mücadelesini günün koşullarına uygun hale getirerek, eşitlik, demokrasi, adalet ilkeleri temelinde, üyeleri ve Türkiye işçi sınıfı insan onuruna yakışan bir yaşam düzeyine erişinceye kadar devam ettirecektir.

Bizler, sendikal hak ve özgürlüklerimiz de dahil olmak üzere, bugüne kadar elde ettiğimiz tüm kazanımları, bu yıl 100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına borçluyuz. Kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizleri Cumhuriyete, özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşturanları, bundan 60 yıl önce yurdun dört bir yanında bir araya gelerek büyük bir özveriyle Türk Metal meşalesini yakanları, o meşaleyi söndürmeden bugünlere getirenleri minnet ve şükranla anıyoruz. Bugün bu meşaleyi onurla taşıyan, Türk Metal’i ülkemizin en güçlü sendikası yapan üyelerimizi ve ailelerini saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.

Kuruluş yıldönümümüzün Türkiye işçi sınıfına ve ülkemize daha adil, demokratik ve refah dolu bir gelecek getirmesini diliyor, Cumhuriyetimizin 100. yılının, işçi sınıfı açısından bir dönüm noktası olmasını arzuluyoruz.

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!