Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Cezası
Gündem 71 Editörü • 19 Mayıs 2021 11:35
Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanununda, uyuşturucu madde ticareti yapmanın suç olduğu belirtilmiştir. Bu maddeye göre, uyuşturucu maddeleri; ruhsatsız, ruhsata aykırı olarak ithal, imal veya ihraç eden kişi bu suçu işlemiş olarak sayılır gerekli cezai yaptırımlara çarptırılır. Bu suçun cezası 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası veya 20.000 güne kadar adli para cezasıdır. 

Uyuşturucu maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak satan, depolayan, başkalarına veren, kabul eden, bulundurulan kişiler de Türk Ceza Kanunu’na göre cezalandırılır. Bu suçların cezası ise; on yıldan az olmamakla beraber hapis cezası ve 20.000 güne kadar adli para cezasıdır. Uyuşturucu maddenin satıldığı kişinin çocuklu olması halinde hapis cezasının en az on beş yıl olacağı belirtilmiştir. Bu cezalar hakkında daha fazla bilgi alamk buraya tıklayınız. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Satma, Kullanma ve Bulundurma Ayrımında Belirlediği Kriterler

  • Yargıtay CGK’nin belirlediği birinci kriter, failin bulundurduğu uyuşturucu maddeyi başkasına satma, devretme gibi herhangi bir davranışta bulunup bulunmadığıdır.
  • Uyuşturucu maddenin bulunduğu yer ve bulunduruluş şeklidir. Kişisel amaç için bulundurulan uyuşturucu madde kolay yerde bulundurulurken gizli yerlerde bulunan uyuşturucu maddenin kullanım dışında farklı amaçla bulundurulduğu anlaşılır. Uyuşturucu madde yine aynı şekilde küçük paketler halinde eşit gramlara ayrılmış şekilde bulunuyorsa farklı bir amaçla bulunduğu anlaşılır.
  • Son kriter ise; uyuşturucu maddenin çeşidi ve miktarıdır. Değişik çeşit ve farklı etkilerinin olduğu uyuşturucu maddelerin birlikte bulundurulması satma amacıyla olduğunu kanıtlar. Kişinin kişisel kullanım amacıyla uyuşturucu madde bulundurması, uyuşturucu madde ticareti suçu değilken uyuşturucu madde bulundurma suçudur. 

Uyuşturucu Madde Ticaretinin Cezası 

Türk Ceza Kanunu’nun 188.maddesinde belirlenmiş olan uyuşturucu madde ticareti cezası, ruhsatsız ve ruhsata aykırı olarak ithal, imal ve ihraç eden kişilere yönelik 20 yıldan 30  yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir. 

Üç veya daha fazla kişi tarafından yapılması durumunda cezanın yarı oranda arttırılması ve suçun örgüt faaliyeti şeklinde işlenmesinde ise, cezanın bir katına kadar arttırılması öngörülmüştür.