Vaka Sayısında Artış Olan Kırıkkale’de Yeni Önlemler Alındı
Gündem 71 Editörü • 7 Mayıs 2020 18:28
Vaka Sayısında Artış Olan Kırıkkale’de Yeni Önlemler Alındı
Kırıkkale Haber

Kırıkkale’de koronavirüs tedbirlerine yönelik yeni yaptırım kararları alındı.

İşte o kararlar:
“İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi 05.05.2020 tarihinde Kırıkkale Valisi Yunus SEZER Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- 09.04.2020 tarih ve 2020/17 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının 4. Maddesinde belirtilen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarih ve 6360 sayılı genelgesinde belirtilen Uluslar arası Yük Taşımacılığı ile ilgili kararların iptal edilerek, yine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu, Kırıkkale Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğünün E.4153 sayılı yazıları ekinde gönderilen Uluslar arası Yük Taşımacılığı ile ilgili genelgesinde belirtilen hususların uygulanmasına,

2- T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ‘ nün 27.04.2020 tarihli yazısında COVİD-19 kesin vakalarının hastane dışında tedavi ve izolasyonunun kararının il düzeyinde yapılan değerlendirme sonrasında verilmesi talimatı gereğince ; İlimizdeki durum değerlendirilmiş olup, (vaka sayısı, vakaların ilçelere göre dağılımı, vakaların yattıkları hastaneler, yatış süreleri, yatak doluluk oranları, aktif sağlık personeli sayısı) bireylerin sadece özel veya sosyal durumları nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde evde izolasyonu ile takibinin karantina şartları dahilinde gerçekleştirilebilmesine,

3- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgelerine istinaden alınan 21.03.2020 tarih ve 2020/5 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 03.04.2020 tarih ve 2020/14 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 65 üzeri kronik hastalığa sahip vatandaşlarımızın ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır.

04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerisi ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin 22.03.2020 tarihinden itibaren (44 gündür), 20 yaş ve altı vatandaşlarımıza yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin 04.04.2020 tarihinden itibaren (31 gündür) uygulandığı göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 06/05/2020 tarih ve 7648 sayılı yazısına istinaden;

a) 21.03.2020 tarih ve 2020/5 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile ilimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10.05.2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

b) 03.04.2020 tarih ve 2020/14 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 13.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 15.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine,

c) Özellikle 10.05.2020 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı 11.00-15.00 saatleri arasında (diğer vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına) anılan grubun dışında kalan vatandaşlarımızın gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılmasına,

d) Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımız ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılmasına,

4- Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgelerine istinaden alınan 21.03.2020 tarih ve 2020/5 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetleri 21.03.2020 tarihi saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulmuştu.

Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerlerinin faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik tedbirler 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin, Koronavirüs salgının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11.05.2020 tarihinde faaliyete geçebileceklerine ilişkin karar alınmıştır.

11.05.2020 tarihi itibariyle berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri/faaliyetlerini sürdürebilmeleri için Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca aşağıda kurallar belirlenmiştir. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 06/05/2020 tarih ve 7647 sayılı yazısına istinaden;

a) Bu iş yerleri saat 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir.

b) Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacaktır.

c) Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerdir.

d) Randevularda kayma yada hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecektir.

e) Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecektir. Ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebileceklerdir. Bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını işyerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asacaklardır.

f) İşyerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacaktır. Müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabileceklerdir.

g) Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yapılacak, her işlem sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacaktır.

h) Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecekler yada her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanacaklardır. Eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığı müşteriye gösterilecektir.

ı) Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemeler hizmet sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanacaktır. Bu işlem her müşteri için tekrarlanacaktır.

i) Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi

malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak, ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacaktır. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli dezenfeksiyon, sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride

kullanılmayacaktır. isterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecektir.

j) Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir.

k) Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebilecektir.

l) Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ‘Ense Fırçası’nın kullanımı, (anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulacaktır.

m) Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici sürekliğine izin verilmeyecektir.

5- Ayrıca anılan iş yerlerinde 18-20 yaş arasındaki çalışanların 05.04.2020 tarih ve 2020/15 nolu İl Hıfzısssıha Kurul Karar kapsamında muaf olduklarından işyerleri ile illiyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri koşuluyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın izinli sayılmasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.”

Anadolu Medya

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!