Kırıkkale Gazeteleri
Gündem 71 Editörü • 2 Ağustos 2019 22:04
Kırıkkale Gazeteleri

Kırıkkale Gazeteleri ve yerel gazeteler olmak üzere en doğru verileri sizler için bir araya getirdik.

Kırıkkale gazeteleri olarak şuanda faaliyet gösteren 4 adet gazete hakkında detaylı bilgiyi okumak için sayfayı aşağı kaydırın. Kırıkkale yerel gazeteler geçtiğimiz senelere kadar çok olmasına karşın son zamanlarda yazılı basın olarak sadece 4 adet gazete hizmet vermektedir.

GAZETE NEDİR?

Siyasi, iktisadi, sosyal konularda haber ve bilgi vermek, yorumlar yapmak için günlük veya belirli sürelerle çıkarılan yayın.

İnsanların çeşitli konulardaki gelişmelerden ve olaylardan haberdar olmak arzusu, tarihin çok eski çağlarına uzanır. Gazete, bu arzuyu yazılı olarak ve herkese açık bir şekilde takdim eden bir yayındır. Tarihte ilk olarak yazılı haber verme işine, Roma İmparatoru Julius Caesar tarafından tesis edilen ve mühim haberleri halka bildiren Acta Divrna isimli duvar ilanları ile başlandığı kabul edilir. Bunu merkezden taşradaki tanıdıklara yazılan, siyasi, ticari ve sosyal haberleri ihtiva eden günlük mektuplar takib etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında vuku bulan Osmanlı-Venedik harpleri esnasında, Venedik hükümetinin emriyle yazılan ve memleketin muhtelif yerlerinde halka okunarak, harbin seyri hakkında bilgi veren, Venedik Mektupları’nı okuyan kimselere ödenen en küçük Venedik parası gazettadan bugünkü gazete kelimesi çıkmıştır. Türkiye’de uzun yıllar gazete karşılığı olarak ceride kelimesi kullanılmıştır.

Matbaanın keşfi ve matbaacılığın günlük iş hayatına girmesi, bugünkü manada gazetenin temeli olmuştur. Günümüz anlayışına uygun ilk gazete (Avisa, Relation Oder Zeitung) Strasburg’da 1609’da Alman diliyle yayınlanmıştır. İlk İngiliz Gazetesi The Weekly News From Italy and Germany (1622) Londra’da; ilk Fransız Gazetesi Gazette (1631)’de Pariste yayınlanmıştır. İtalya’da 1640, Polonya’da 1661, Rusya’da 1702, Amerika’da 1704, İspanya’da 1724 yıllarında ilk gazeteler çıkmıştır. Almanya’da yayınlanan Leipziger Zeitung (1660), İngiltere’de Daily Courant (1702), Fransa’da Journal de Paris (1777) ilk günlük gazetelerdir.

İlk zamanlar, yalnız çeşitli olaylarla ilgilenen ve bunları halka duyuran gazetelerin siyasi hüviyet kazanmaları İngiltere’de başlamış ve ilk başmakaleler 1704’te basılmıştır. Fransız İhtilali, Fransa ve Almanya’da ilk siyasi gazetelerin çıkmasına sebep olduğu gibi, siyasi haber ve yorumu da gazeteciğilin temel vasıfları arasına soktu. Bu tarihten itibaren çıkan gazetelerin tamamına yakını siyasidir.

Türkiye’de ilk gazeteler yabancılar tarafından çıkarılmıştır. Fransız Büyükelçiliği 1797’de İstanbul’da Gazette Française de Constantinople, İzmir’de 1824’te Charles Tricon Smyrnee ve Alexandre Black Spectateur Oriental isimli Fransızca gazeteleri çıkarmışlardır.

İlk Türk gazetesi Takvim-i Vekayi, 11 Kasım 1831’de Sultan İkinci Mahmud’un emriyle yayınlanmış, önceleri hem resmi, hem de özel haberlere yer verirken, daha sonra yalnız resmi haberleri yazarak Osmanlı Devletinin resmen ortadan kalkış tarihi olan 4 Kasım 1922 tarihinde son sayısını yayınlayarak kapanmıştır.

İlk özel Türk gazetesi, 1840 Ağustosunda William Churchill tarafından Ceride-i Havadis adıyla çıkarılmış, bunu Agah Efendinin 21.10.1860 tarihinde çıkardığı Tercüman-ı Ahval ve Şinasi’nin 27 Haziran 1862’de yayınladığı Tasvir-i Efkar gazeteleri takib etmiştir. İlk günlük Türk gazetesi ise; 1864’te Alfred Churchill tarafından Ruzname-i Ceride-i Havadis adıyla çıkarılmıştır.

Meşrutiyete doğru ve daha sonraki yıllarda her gün bir yenisi ortaya çıkan siyasi gruplarca çıkarılan, sayıları gittikçe artan o günlerin Türkiye gazeteleri arasında Hürriyet, Tercüman-ı Hakikat, Vakit, İbret en meşhurlarıdır.

Kırıkkale Gazeteleri Birleşti

Kırıkkale’de yayınlanmakta olan yerel gazetelerin imtiyaz sahipleri, gazetelerin birleşme kararı almasının ardından Kırıkkale eski Valisi İlker Haktankaçmaz’ı ziyaret etti. Valilik Makamı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette konuşan Kırıkkale Gazeteciler Derneği Başkanı Ramazan Çetin, “ İlimizde yayınlanmakta olan 13 gazete, 4 gazete çatısı altında birleşerek güç birliği yaptı. 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bu 4 gazetemiz yayın hayatına devam edecektir. Birleşme kararının gerçekleşmesine destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi. Vali Haktankaçmaz ise birleşme kararının hayırlı olması temennisinde bulunarak, yayın hayatlarında başarılar diledi. (31.03.2018)

Bu birleşme sonunda Kırıkkale’de baskılı medya olarak; KIRIKKALE İL GAZETESİ, KIRIKKALE KALEHABER GAZETESİ, KIRIKKALE MANŞET GAZETESİKIRIKKALE YENİGÜN GAZETESİ yayın hayatını sürdürmektedir.

Kaynaklar: Kırıkkale Valiliği, Nedir.com

Kırıkkale’te ait daha fazla bilgili haber okumak için Kırıkkale sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Gündem 71 Kırıkkale Haber Merkezi

KIRIKKALE'DE HABERiN KALBi BURADA ATIYOR!